nlenfrde

AD Online

Gouda baalt van toenemende overlast vliegtuiglawaai

Geluidsoverlast door vliegtuigen loopt in Gouda de spuigaten uit. Dat vindt de Goudse gemeenteraad. Er gaat een brief naar de Omgevingsraad van Schiphol waarin de zorgen worden geuit over de ‘explosieve groei’ van de overlast.

In de brief gaat Gouda verzoeken vliegtuigen hoger boven de stad te laten vliegen. En Gouda gaat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk steunen bij hun inbreng in de Omgevingsraad van Schiphol. Gouda zit daar zelf niet in. Het voorstel om een protest tegen het vliegtuiglawaai te laten horen is een initiatief van Christiaan Quik van de ChristenUnie.

Illustratieve afbeelding uit artikel

Klachten uit Gouda nemen de laatste jaren toe. In 2017 waren er 1701 klachten, gedaan door 193 verschillende melders. Vorig jaar waren er 2126 klachten door 143 verschillende personen. Het eerste kwartaal van 2019 werden er 276 klachten geuit door 41 melders.

Vliegtuigen kunnen ook hoger vliegen of sneller landen. Dat blijkt ook goed te zijn voor het milieu

Volgens Sandro Broeke van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft het toegenomen vliegverkeer boven Gouda verschillende oorzaken. ,,We hebben te maken met langdurige noordelijke wind, en dan wordt er vanuit het zuiden geland. En er zijn werkzaamheden zijn aan de Kaagbaan. Hierdoor wordt er parallel geland op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan. Bij drukte maken vliegtuigen ‘treintjes’ en hoe drukker het is hoe verder van Schiphol dat gebeurd. Dan komt er een punt dat boven Gouda wordt gedraaid.’’

Oplossingen

Corina Kerkmans van de Partij voor de Dieren vindt dat in het voorstel van Quik nog te weinig aandacht is voor oplossingen. ,,De oorzaak moet worden aangepakt. Dat is het aantal vluchten dat steeds meer toeneemt.’’
Rolf van der Mije (GroenLinks) vindt dat Gouwenaars zelf in hun gedrag een statement moeten maken. ,,Ik roep de inwoners van Gouda op, vaker de trein te nemen.’’ Minder vliegtuigen betekent volgens hem minder overlast.
Quik meent dat er meer mogelijkheden zijn om de overlast te beperken. ,,Vliegtuigen kunnen ook hoger vliegen of sneller landen. Dat blijkt ook goed te zijn voor het milieu.’’ Overigens is een deel van de werkzaamheden op 1 juni afgelopen. Dan zou het aantal vliegtuigen boven Gouda kunnen afnemen.
Wat volgens Broeke het meest effect heeft is dat de wind langdurig vanuit een andere richting gaat waaien.
Bron: AD, 23 mei 2019