RTV Rijnmond

Minister wil groei, Rotterdam wil juist krimp luchthaven

Gemeenteraad tegen verdere groei Rotterdam The Hague Airport. Beslissing minister lijkt ongefundeerd.

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad is tegen een verdere groei van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In een motie, die dinsdag werd aangenomen, wordt minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur opgeroepen om haar plannen voor de Nederlandse luchtruim te herzien.

Geschiphold definitie
De minister liet onlangs weten dat Schiphol na 2020 onder voorwaarden verder mag groeien. Volgens de vier partijen die de motie indienden (D66, CDA, GroenLinks en PvdA), kent ook RTHA de ambitie om groter te worden. Hierdoor zou het luchtruim tussen de twee luchthavens de komende jaren nog meer worden belast. Het gevolg is nog meer overlast voor omwonenden.

Als de minister haar plannen voor het luchtruim aanpast, dan willen de vier partijen ook dat er een krimp van RTHA in wordt opgenomen. Hierdoor kan geluidsoverlast worden verminderd en wordt de luchtkwaliteit verbeterd.
Bron: RTV-Rijnmond 9 juli 2019

------------------------------------------------------------

Noot van de redactie

Er was tot het moment van haar plotselingen besluit een overleg gaande tussen diverse partijen over de toekomst van de luchtvaart. De vertegenwoordiging kan het best worden beschreven als een volledige afvaardiging van alle regionale vliegvelden die pleiten vóór hun eigen belang en slechts een enkele personen die opkomt voor de belangen van bewoners, natuur en milieu.
Gedurende de gesprekken bleek dikwijls dat de belanghebbende niet de juiste parate kennis hadden over hun eigen uitspraken. Hun cijfers over wat groei van de luchtvaart gaven uitsluitend positieve invloed aan, terwijl Wereld Gezondheidsraad (WHO), milieudeskundigen én economen aangeven dat de aangevoerde cijfers niet deugen.
Tot slot komt “Brussel” met een stikstofbesluit, dat zeer veel invloed heeft op de luchtvaart, omdat de luchtvaart veel CO2 en Stikstof (en ultrafijnstof) veroorzaakt.

Wie heeft de grootse?

Mogelijkheden om te groeien bestaan alleen nog dankzij de wens van een Schipholdirectie die graag tegen zijn buitenlandse collega wil vertellen dat hij “de grootste” heeft. Hiervoor worden bewust achterhaalde en foutieve gegevens gebruikt.

List bedenken

Keer op keer worden de fouten cijfers bloot gelegd. Minister Cora van Nieuwehuizen sprak daarom de haar kenmerkende woorden ”We moeten een list bedenken om Lelystad te openen.”

Democratie weggevaagd.

Hiermee geeft de minister aan geen landsbelang te dienen, maar het belang van haar ego en haar partijgenoten. Ze geeft aan maling te hebben aan democratie; aan de huidige bewoners van onze volle land, ze heeft maling aan de miljarden verslindende kosten die deze natuurramp gaat kosten. Zij wil vliegen en daarvoor moet alles wijken. Ook de democratie.
Om haar stelling kracht bij te zetten bluft ze (in een luchtvaart blad) dat de tegenstanders de discussie “kapen”. In haar mening zijn er immers te weinig voorstanders. Ze vergeet dat de vergeet gemakshalve dat die voorstanders voor 95% deelnemers waren van het overleg en alle bezwaren negeerden. De vergaderingen vroegen om voorstellen, die allen werden genegeerd, behalve als het uit de pro-luchtvaartlobby kwam.
Het wachten is nu op een vertrouwens crisis binnen de Tweede Kamer, er zijn redenen om de minister wanbeleid en bedrog ten laste te leggen en daarmee haar aftreden af te dwingen.