RTV Rijnmond

Burgers aan zet voor meten geluidsoverlast Rotterdam The Hague Airport


De provincie Zuid-Holland verwacht in het najaar met een voorstel te komen voor de vorming van een ‘burgermeetnet geluid’ voor Rotterdam The Hague Airport.

Dat schrijft gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, die Luchtvaart in haar portefeuille heeft. Ze zegt de komende tijd in gesprek te gaan met bewoners en bewonersorganisaties over de wensen voor een eventueel meetnet.
Via het burgermeetnet geluid worden burgers meer betrokken bij geluidsmetingen rond het vliegverkeer. Nu worden die metingen alleen gedaan door de milieudienst DCMR via vaste meetpunten die vaak niet in gemeenten, woonwijken of straten staan. Hierdoor zijn de metingen niet altijd dekkend voor de hele regio of sluiten niet aan bij de ervaringen van bewoners.

Provinciale Staten vroeg na een motie van GroenLinks begin dit jaar om het instellen van een burgermeetnet geluid, omdat het aantal klachten over geluidsoverlast door het vliegverkeer op Rotterdam was toegenomen.

Ook wijken vliegtuigen regelmatig af van vaste routes zodat ook op plaatsen waar er geen rekening mee is gehouden, het vliegverkeer voor geluidsoverlast zorgt.

Foto uit artikel RTVRijnmond

Bewoners aan zet

Bom-Lemstra zegt inmiddels gesproken te hebben met DCMR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De mogelijke varianten van het meetnet voor geluid heeft ze in beeld. Nu zijn de bewoners volgens haar aan zet.

Ze wil van hen horen wat hun wensen zijn voor het meetnet en of die aansluiten bij het landelijk programma ‘Meten versus berekenen van vlieggeluid’.

In dit programma worden echte metingen naast theoretische berekeningen van vliegtuiggeluid gelegd. De praktijkmetingen moeten zo als toets gaan dienen voor de nu gebruikte rekenmodellen en om die modellen te verbeteren.

Alternatieven voor gebruik van terrein RTHA

Bom-Lemstra kwam vrijdag in haar brief aan Provinciale Staten ook terug op een andere wens van Berend Potjer van GroenLinks: een onderzoek naar een alternatief gebruik van het terrein van Rotterdam The Hague Airport.

Die vraag is ingegeven door de discussie of er in de plaats van Schiphol een luchthaven op zee kan komen. Door op zee ruimte voor het vliegverkeer te creëren, kunnen er op Schiphol en in Rotterdam misschien woningen in plaats van vliegtuigen komen, is de redenering.

Dat is voorlopig geen optie, schreef de minister van Infrastructuur al aan de Tweede kamer. Een luchthaven op zee kan er vanwege kosten en procedures niet voor 2050 komen. Bom-Lemstra noemt een onderzoek naar het alternatief ruimtegebruik van het Rotterdamse vliegveld daarom ook nu ‘niet opportuun’.

Overschrijding nachtvluchtennorm Rotterdam

De minister van Infrastructuur werkt op dit moment aan een nieuwe luchtvaartnota waarin ook de regionale luchthavens worden meegenomen. Een werkgroep werkt volgens Bom-Lemstra aan het probleem van de overschrijding van het aantal nachtvluchten op Rotterdam The Hague Airport.

Die wordt volgens provincie en kabinet vooral veroorzaakt door een toenemende inzet van traumahelikopters. Een oplossing voor de overlast van dit zogeheten maatschappelijke verkeer moet in de Luchtvaartnota 2020-2050 terugkomen.

Bron: RTVRijnmond, 13 juli 2019
Lees ookDCMR-Geluid, met o.a. rapportage over RTHA.
Lees ook: download nu de app om zelf vliegtuigoverlast te meten

De app om zelf geluid te meten én te melden is gratis en beschikbaar voor IPhone en Android.

https://explane.org/

Download hier voor Android  Download hier de IPhone app (gratis)

Screenprint uit Google Play:
screenprint van Explane app