Partij voor de Dieren logo

Politieke bezorgdheid rond opstappen BTV uit overleg

De Partij Van de Dieren heeft Kamervragen gesteld nadat de bewonersgroepen BTV en SATL boos zijn weggelopen uit een ministerieel overleg.

De reden is dat zowel de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) en Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zich herhaaldelijk geschoffeerd voelde in een ‘klankbordgroep’ waarin overwegen pro-luchtvaart vertegenwoordiging in deel nam en slechts een enkele vertegenwoordiging voor mens en milieu.
Naar verluid werden in meerdere bijeenkomsten werden deze groepen ernstig geschoffeerd en zelfs de mond gesnoerd toen zij hun waarnemingen over een schijndemocratie wilden laten notuleren.

De SATL en BTV besloten deelname aan de klankbordgroep per direct op te schorten.

Lammert van Raan, PvdD

De Partij van de Dieren heeft bij monde van Tweede Kamer-lid Lammert van Raan hierop gereageerd door een twintigtal Kamervragen over dit onderwerp te stellen.
De volledige tekst van de vragen is de lezen op de website van de PvdD

Partij voor de Dieren logo


De verklaring die niet mocht worden gedeeld leest u hier.