NRC.nlHobby of Lobby?

Johan Remkes zegt het nóg maar eens een keer: hij is alleen de boodschapper. Als voorzitter van het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft hij de stikstofneerslag van de Nederlandse luchtvaart onderzocht en vastgesteld dat groei niet zomaar kan.

Wil de luchtvaartindustrie groeien, dan moet eerst de stikstofuitstoot die er nu is, naar beneden. Maar hij heeft natuurlijk nooit willen zeggen dat Schiphol geen extra vluchten mag hebben, of dat Lelystad Airport niet open mag voor commercieel vliegverkeer. Dat is aan de minister, aan het kabinet.

Johan Remkes

Commissie Remkes: Iedereen moet een bijdrage leveren.

Dit schrijft het NRC als introductie waarom vliegveld Lelystad als gevolg van de bevindingen van de Adviescollege Stikstofproblematiek niet open kan. De reden is simpel: vliegtuigen en alle bewegingen er om heen en er naar toe produceren véél meer stikstofuitstoot dan wat de luchtvaartlobby zo graag wil laten geloven.

Wat voor Schiphol en Lelystad geldt, is natuurlijk van toepassing op alle vliegvelden. De uitstoot van de vervuiling en overlast wordt niet minder door vluchten te verplaatsen naar een ander Schiphol-filiaal zoals Rotterdam The Hague Airport of Eindhoven.

Wat het bewuste artikel in NRC verder duidelijk maakt is dat politieke prestige en politiek eigen belang vele malen zwaarder telt dan een nationaal belang. Dat is triest te constateren. Een minister is blijkbaar bereid te liegen en te draaien dan om ongelijk toe te geven.

DE BASIS

Laten we teruggaan naar de basis van het probleem. Dat begint bij Schiphol, waar de directie is blijven steken in het jaren ’80 denken van de vorige eeuw. Wij weten niet of ze het zélf geloven, maar een terugkerende argument om te moeten groeien wordt gekoppeld aan de werkgelegenheid.

  • Inmiddels zijn er tal van studies geweest waaruit twee belangrijke conclusies worden getrokken:
  • Een vliegveld zorgt niet voor extra werkgelegenheid
  • Een vliegveld heeft bestaansrecht dankzij een goede draaiende economie
  • De conclusie is dus omgekeerd. Op vliegvelden krijgen mensen werk omdat het in de regio goed gaat. Schiphol verkondigt dat het met bedrijven in de regio goed gaat omdat Schiphol groeit. Dat is niet waar.
  • Uiteraard herhalen lokale luchthavens als Zestienhoven (Rotterdam The Hague Airport) deze boodschap.
  • Economen met een goede reputatie, zoals Walter van Manshanden, waren in de vorige eeuw overtuigd van de stuwende werking van Schiphop. Nu is dat niet meer zo.

MINISTER

Het onderwerp ‘transport’ is meerder kabinetten een VVD-ministerspost. Vanuit de politieke visie van de VVD geldt het speerpunt beleid om zoveel mogelijk asfalt aan te leggen en zoveel mogelijk verkeersbewegingen gaande te houden om de economie te stimuleren. Lang heeft dit idee draagvlak gehad en lang heeft dit ook financieel gewin opgeleverd.
De huidige minister, Cora van Nieuwenhuizen (VVD) is echter doorgeslagen. Zij heeft zichzelf als doelstelling gegeven om enerzijds een nieuw nationaal vliegveld te openen (Lelystad) en gelijktijdig moet Schiphol ongebreideld kunnen groeien. Helaas krijgt haar streven steeds meer de sfeer van zichzelf belangrijk maken dan dat de minister het belang van een heel land vertegenwoordigt.
Meerdere economische onderzoeken hebben aangetoond dat niet-groeien van de luchthaven in veel gevallen beter is voor de economie, maar ook voor natuur.
Cora Nieuwenhuizen is daar blind en doof voor. Zij wil gewoon uitbreiden en sprak zelfs uit dat er een ‘list’ nodig is om haar zin door te drukken. Deze obsessie weerhoudt haar niet haar politieke geloofwaardigheid ernstig in twijfel te brengen.
Het is onbegrijpelijk dat nu ook blijkt dat de CO2 en NOX (Stikstof)uitstoot tot onaanvaardbaar niveau is gekomen, er niet wordt gekozen voor herbezinning, maar opdracht wordt gegeven aan gerenommeerde onderzoekbureaus om de feiten van vervuiling weg te werken. Gelokt door een verdienste op korte termijn verbinden meerdere bureaus zich hieraan en frauderen met cijfers.

ONGESTRAFT

Jarenlang kon de Schipholgroep ongestraft informatie laten verdraaien en loze beloftes doen om overlast en vervuiling tegen te gaan. We de statistieken van afgelopen 10 jaar bekijkt ziet dat er alleen méér vliegtuigen zijn gaan vliegen, méér kilometers worden gemaakt, dus méér overlast en méér vervuiling. Meer dan tien jaar belooft Rotterdam The Hague Airport om hinderbeperkende maatregelen te nemen. Het tegenovergesteld wordt bereikt. (zie rapport John Witjes

BURGERS ZIJN HET ZAT

Jaren lang hebben burgers de overlast en vervuiling letterlijk over zich heen laten komen. De grens is overschreden en RTHA ziet dat niet. Groei van overlast gaat gewoon door.
Nu blijkt dat commissie Johan Remkes (ook VVD) zegt dat er geen groei van luchtverkeer mogelijk mag zijn. Eérst moet de uitstoot van CO2 dalen en in het kader van Remkes de NOx worden teruggedrongen. Het is niet meer mogelijk voor de luchthaven een loze belofte te doen.

MINSTERIELE CHANTAGE

De "minister van uitbreiding van Luchtvaart", zoals Van Nieuwenhuizen steeds vaker wordt genoemd, gebruikt een bizar chantagemiddel. Zij schrijft dat bewoners éérst moeten akkoord gaan met uitbreiding van het aantal vluchten (op alle luchthavens, maar Schiphol en Lelystad in het bijzonder) alvorens hinderbeperking wordt besproken.

Minister Cora van Nieuwenhuizen

VERVALSTE INFORMATIE en VLIEGSCHAAMTE

Geheel in het patroon van luchtvaartlobby zal in eerste instantie worden gezocht op welke wijze de vervuiling en overlast boekhoudkundig kan worden weggemoffeld in nieuwe rapporten. Dat is een logische stap want een vliegveld bezit zelf geen vliegtuigen en kan daar niets over zeggen. Zij kunnen alleen frauderen met de vervuiling die hun bezoekers veroorzaken om te ‘bewijzen’ dat ze milieutechnisch geen overlast veroorzaken. De IATA (wereldorganisatie van vliegers) heeft "greenwashing" zelfs uitgeroepen tot internationaal beleid. Zij hebben dit zelfs in een persbericht verklaard: leg de nadruk op de groenvoorziening om de reiziger geen vliegschaamte te geven. Vliegvelden streven naar spreekwoordelijke rookgordijnen om de aandacht af te lijden. Dat heet ook ‘greenwashing’.
Natuur- en milieugroeperingen, burgerbelangen zijn steeds professioneler voorzien van onderzoekmogelijkheden en brengt misstanden in de publiciteit. Een zogeheten Milieu Effecten Rapport (MER) waarin de vervuiling van vliegbewegingen onjuist wordt gepresenteerd, wordt ontzenuwd en openbaar gemaakt.
Luchthavens gaan ver in de presentatie van onjuiste informatie. Een voorbeeld is dat vliegtuigen bij nadering van het vliegveld (Lelystad) het motorvermogen zou terugdraaien tot een minimum om geen overlast te produceren. Dat houdt in de praktijk in dat het vliegtuig in ‘glijvlucht’ zou landen. Dit werd hilarisch ontvangen omdat een vliegtuig onder deze omstandigheden direct zou neerstorten. Dit is illustratief voor het manipuleren binnen de luchtvaartindustrie.

BTV: Het is goed dat structurele verdraaiing van vervuilingsgegevens door professionele analisten worden ontzenuwd.

De BTV hecht er grote waarde aan dat de structurele verdraaiing van vervuilingsgegevens door professionele analisten worden ontzenuwd. Onze Vereniging gunt iedereen zijn vakantie, dat is het hem niet. Maar zo als het nu loopt is het te veel, te vervuilend en te goedkoop.

Bronnen voor dit artikel: NRC, 15 januari 2020. https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/15/commissie-remkes-lelystad-kan-niet-doorgaan-schiphol-moet-beknot-a3986939

Lees ook: Johan Remkes over aanpak stikstof

Lees ook: Kritiek op Van Nieuwenhuizen

Lees ook: Nederlands luchtvaartbeleid zou nog werken in de Congo