Hart van Holland ZuidplasBewoners tegen vliegtuigoverlast willen nu metingen

Het begon als een blog op BNN/VARA.
Inmiddels is de oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen in meerdere media gedeeld. "Doe nu een nulmeting in lucht en geluid".

De oproep van de voorzitter van onze vereniging BTV-Rotterdam-Airport is een logische oproep. Immers, al jaren wordt er geruzied over de mate van vervuiling door vliegtuigen veroorzaakt. De geluidsoverlast en de uitstoot van altrafijn stof en stikstof. Steeds wordt door de luchtvaartlobby beweerd dat het aandeel dat door de luchtvaartindustrie wordt veroorzaakt wel meevalt.

Meten = weten. Niet berekenen of herberekenen. Gewoon: meten.

Nu vrijwel alle luchtvaart stilstaat is dit een unieke gelegenheid om te meten. Immers, meten = weten. Niet berekenen of herberekenen. Gewoon: meten.

RTHA
Met de actuele meetresultaten weten we voor de rest van de discussie over de toekomst van de luchtvaart wat hun aandeel in de vervuiling en overlast nu werkelijk is. Graag laten de bewoners zich overtuigen van hun ongelijk. Maar dan moeten er wel harde meetgegevens komen.
Schiphol had eerder aangekondigd zelf metingen te verrichten van ultrafijnstof rond het vliegveld in het kader van de gezondheid van de medewerkers. (Dus niet van de omwonenenden). De metingen die in de periode van stilstand worden gedaan zijn van groot belang. Nu metingen bij Rotterdam The Hague airpoirt en meteen geluid en CO2 meten.
De minister krijgt deze situatie zomaar in de schoot geworpen. Wanneer zij dit niet met beide handen aanpakt om helderheid te scheppen, zou dat onbegrijpelijk zijn. We moeten dit ook zien in het kader van de miljoenensteun, mogelijk miljarden die naar de (Europse)luchtvaart gaat om nog meer subsidie te verstrekken op de vaak toch al onrendabele exploitatie van luchthavens en vliegmaatschappijen.

Lees meer hierover op:
Hart van Holland (Zuidplas) 24 maart 2020
Lees ook: "Minister doe nu nulmeting" (melding van de blog op BNN/VARA
Lees ook: "Teken de pititie Staatsteun Luchtvaart"