Groene Ruimte

Minister Schouten gaat niet handhaven bij luchthavens zonder Natuurbeschermingswetvergunning

In de tweede helft van vorig jaar is bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal handhavingsverzoeken ingediend omdat bij een aantal luchthavens geldige vergunningen binnen de Wet op natuurbescherming ontbreken.

Er is sprake van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van aan deze luchthavens gerelateerde activiteiten. Minister Schouten van LNV laat de Tweede Kamer weten dat zij handhavingsverzoeken afwijst, omdat zij dat als een onevenredige maatregel beschouwt.

Minister Carola Schouten, (foto Rijksoverheid)

Schouten laat weten dat er bij de luchthavens Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Schiphol een geldige vergunning ontbreekt. Concreet zicht op legalisatie is er niet op dit moment, omdat nog geen aanvraag is ingediend. Zij vindt het onevenredig om in afwachting daarvan feitelijk te handhaven, gezien het belang van deze luchthavens vanwege in dit gebruiksjaar geldende internationale verplichtingen. Daarom heeft de minister de handhavingsverzoeken van Coöperatie Mobilisation for the Environment afgewezen.

Deze informatie is afkomstig van het Ministerie van LNV, 02/04/20
Bron: Groene Ruimte, 3 april 2020
Lees hier de motiviatie van het ministerie van LNV.
Lees ookMinister erkent dat luchthavens ‘fout’ zitten, maar grijpt niet