Het ParoolTegenstanders Schiphol: ‘Geen krimp luchtvaart, geen coronasteun’

Tegenstanders van uitbreiding luchtvaart willen de coronacrisis als breekijzer gebruiken om de luchtvaart tot krimp te dwingen. Volgens een verbond van actiegroepen mogen KLM en Schiphol alleen overheidshulp ontvangen, als ze ‘onverwijld meewerken aan vermindering van het vliegverkeer’.

Dat schrijven vier actiegroepen, waaronder Schipholwatch, maandag in een brief aan het kabinet.

Belastingbetaler

‘Wereldwijd vechten mensen op dit moment een strijd op leven en dood tegen het coronavirus. Miljoenen mensen verliezen hun baan wegens de economische gevolgen van het virus. Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.’

Middenin deze ongekende crisis vraagt de luchtvaartsector enorme bedragen van de belastingbetaler.’

‘De sector die steeds weigert om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Die nog steeds niet inziet dat een significante vermindering van het vliegverkeer de enige mogelijkheid is om klimaatdoelstellingen te realiseren.’

Luchtvaart vraagt miljoenensteun

Uitgesloten

Luchtvaartmaatschappijen die niet ingaan op de eis moeten volgens de opstellers worden uitgesloten van coronasteun. Zo maakt KLM voor haar 28.000 vaste medewerkers gebruik van de steunregeling waarbij een groot deel van de personeelskosten door de overheid wordt afgedekt. Ook wordt gewerkt aan een garantstelling door de staat voor noodleningen tot 2 miljard euro.

‘Steun van de maatschappij aan de luchtvaartsector mag er niet toe leiden dat na de Covid-19-crisis weer kan worden teruggekeerd naar het oude verdienmodel dat gepaard gaat met grote nadelige effecten op woonomgeving, klimaat en milieu. Steun aan de sector mag dan ook alleen worden gegeven als er strikte grenzen worden gesteld aan de overlast, de vervuiling en de klimaatimpact.’

Volgens de brief moet daaraan de voorwaarde worden verbonden dat personeel van de maatschappij wordt omgeschoold voor andere banen. Of die er zijn, nu de economie in recessie raakt en de werkloosheid stijgt, vermeldt de brief niet. Ook moet er een einde komen aan de volgens hen bestaande belastingvrijstelling voor de luchtvaart, waarmee onder meer wordt gedoeld op de accijnsvrije kerosine die maatschappijen vanwege internationale verdragen gebruiken. Juist vorige week liet het kabinet weten de invoering van de tickettaks volgend jaar door te zetten.

Nulmeting

De actiegroepen strijden al langer tegen groei van de luchtvaart en vroegen eerder al in Het Parool naar ‘nulmetingen’ van CO2 en ultrafijnstof nu er nauwelijks wordt gevlogen.

Afgelopen maand kreeg econoom en Partij voor de Dierenpoliticus Ewald Engelen een storm van kritiek over zich heen na een vergelijkbare oproep op Twitter: ‘Corona lijkt me een mooi moment voor verkleining luchtvaart; laat KLM lekker failliet gaan’.

Luchtvaart kost belastingbetaler bergen geld

Petitie

Aanleiding voor deze miljardensteun is de plotse terugval van aantal vluchten vanwege de corona-virus. De zwaar gesubsidieerde luchtvaart lobby heeft succesvol nog meer subsidie toegezegd gekregen van onze regering.
Middels een petitie willen de initiatiefnemers afdwingen dat dit geld alleen wordt uitgekeerd wanneer de ontvangers een tegenprestatie leveren:
• Deze steun mag alléén worden verleend als de sector akkoord gaat met krimp van het aantal vliegbewegingen en het verplicht naleven van de WHO-normen op gebied van geluid en uitstoot.
• Ook dient de sector akkoord te gaan met eerlijke belastingafdracht (kerosine, CO2, tickets) en de opbrengsten daarvan dienen te worden gestoken in duurzaam openbaar vervoer.

Delen

De BTV roept iedereen op deze petitie te tekenen de link te delen:
http://bit.ly/PetitieStaatsSteunLuchtvaart

Bronnen: