SchipholWatchMinister weigert nulmeting geluid

Op 21 maart vroeg bewonersvereniging BTV-Rotterdam de minister een nulmeting uit te voeren naar geluidsniveau en luchtkwaliteit nu het vliegverkeer op zijn gat ligt. Bij brief van 3 april geeft het Ministerie van I&W aan dat dit “niet mogelijk” is.

Lager pitje

Directeur luchtvaart Jaco Stremler schrijft dat immers ook andere economische activiteiten – zoals het verkeer en industrieën – op een veel lager pitje staan en dat een eventuele nulmeting daarom niet kan worden toegeschreven aan alleen het vliegverkeer.

“Onzin. De Botlek draait gewoon door en het wegverkeer is weliswaar minder, maar nog steeds aanwezig”, aldus BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen in een reactie aan SchipholWatch.

Onzin. De Botlek draait gewoon door en het wegverkeer is weliswaar minder, maar nog steeds aanwezig

Stremler gaat volledig voorbij aan het feit dat de herrie van vliegtuigen voor direct omwonenden allesoverstemmend is. Het uitvoeren van een nulmeting zal weliswaar niet leiden tot wetenschappelijk bewijs, maar geeft wel een veel betere indicatie dan het alleen maar blijven rekenen.

Decibel Meter (geluidsmeter) Orendicht

Vragen niet beantwoord

Opmerkelijk is dat de vraag van BTV over metingen op vliegvelden totaal ontweken wordt in het schrijven van het ministerie. “Met name voor luchtvaartmedewerkers is het belangrijk om te weten hoe vervuild hun werkomgeving is. De invloed van andere bronnen is daarbij van klein belang”, aldus Blokhuizen.

Ik zie het als een bewust gemiste kans voor I&W. Daar zal ik ze dan ook aan blijven herinneren.

Hij is teleurgesteld over de afwijzing. “Een nulmeting, hoe gebrekkig ook, is in ieder geval het begin van een uitgangspunt om te weten hoe de omgeving verslechterd als straks alles weer op gang komt. Ik zie het als een bewust gemiste kans voor I&W. Daar zal ik ze dan ook aan blijven herinneren.”

Het ministerie beseft zich wel dat er veel wantrouwen is tegen de berekeningen van het vliegtuiglawaai. Vanwege de discussie over het onderwerp is in december 2019 dan ook besloten alle aanbevelingen in het gezamenlijke rapport ‘Vliegtuiggeluid: meten, rekenen en beleven‘ van RIVM, KNMI en NLR op te volgen.

Berekeningen verifiëren

“Dit betekent dat we voor elke luchthaven een meetstrategie gaan ontwikkelen, onder meer om de berekeningen te valideren met echte metingen”, aldus Stremler.

Het is voor het eerst dat het ministerie aankondigt ook echt iets te gaan doen met de geluidsmetingen rond vliegvelden. Weliswaar wordt op sommige plekken al tientallen jaren gemeten, maar nooit eerder hebben de autoriteiten iets met die getallen gedaan. Schiphol en de andere vliegvelden werd steeds weer toegestaan met onduidelijke en onverifieerbare berekeningen verder te groeien.

Dat die berekeningen steeds minder te maken kregen met de realiteit, deed lange tijd niet terzake.

Dat die berekeningen steeds minder te maken kregen met de realiteit, deed lange tijd niet terzake. Protesten van burgers werden niet gehoord, terwijl onafhankelijke deskundigen steeds opnieuw aantoonden dat er gesjoemeld werd met de cijfers, de normen en de berekeningsmethoden.

Nu stelt de minister dat de metingen gebruikt gaan worden om de berekeningen te valideren. Onderzocht gaat worden in hoeverre de berekeningen aansluiten op de metingen en desnoods worden de rekenmethodes en/of de uitgangspunten aangepast aan de werkelijke situatie.

Ook rol voor burgermetingen Explane

Een opvallende zinsnede uit de brief van het ministerie is dat ook “metingen van burgers, zoals die met mobiele telefoons” benut gaan worden. Waarschijnlijk doelt de minister hiermee op de metingen met de voor SchipholWatch ontwikkelde app Explane. De data van die metingen hebben wij sinds ruim een halfjaar ter beschikking gesteld aan het RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Mensen worden immers niet wakker van uitgesmeerde jaargemiddelden, maar van tien keer per nacht een toestel dat met 85 decibel over een woonbuurt vliegt.

Voor de burgers rond vliegvelden is dit laatste een grote overwinning. Immers, bij de opstart van Explane hekelde de luchtvaartindustrie de publicatie van de piekwaarden van het geluid door Explane. “Dat is niet hoe vliegtuiggeluid wordt gemeten”, was het veelgehoorde commentaar.

Wij reageerden daar steeds laconiek op met de opmerking dat het wél de manier is waarop wíj de overlast in kaart brengen. Mensen worden immers niet wakker van uitgesmeerde jaargemiddelden, maar van tien keer per nacht een toestel dat met 85 decibel over een woonbuurt vliegt.

Bron: SchipholWatch, 15 april 2020