DCMRGevolgen coronacrisis voor de luchtkwaliteit

Door de maatregelen van ‘sociale isolatie’ sinds 12 maart en met name per 16 maart komt het land grotendeels tot stilstand. Bij minder activiteit verbetert de luchtkwaliteit.

RV RotterdamTheHagueAirport 7

Minder verkeer, minder stikstof en fijnstof

Bij minder activiteit verbetert de luchtkwaliteit (stikstofdioxide en fijnstof) maar ozon zou iets kunnen stijgen omdat het reageert met onder andere ‘verse uitlaatgassen’. Als er minder verkeer is wordt ozon minder afgebroken door uitlaatgassen. Ozon is vooral in de zomer belangrijke vervuiling dus momenteel verwachten we geen grote veranderingen.

Andere effecten op de luchtkwaliteit

Welke veranderingen mogen verwacht worden:
• Minder zeescheepvaart: zeeschepen zijn hoge bronnen die vooral in het westen van het Rijnmondgebied blijven. De uitstoot wordt over een groot gebied verspreid. Er is dus wel minder uitstoot maar het effect op de stedelijke of Rijnmondse luchtkwaliteit zal niet erg groot zijn.
• Minder zeescheepvaart en dus minder transport van binnenvaart en vrachtverkeer: dit zijn lage bronnen. Langs de aan- en afvoerroutes (A20/A15 en A13) zal de uitstoot dalen en zal een verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk merkbaar zijn.
• Minder verkeer in het algemeen: auto’s zijn lage bronnen, vaak dichtbij mensen. Er mag zeker een verbetering van de luchtkwaliteit verwacht worden. Om twee redenen: minder verkeer is minder uitstoot; en, minder verkeer is minder/geen files. Fileverkeer stoot per auto (veel) meer uit dan verkeer dat doorrijdt. De verkeersafname heeft dus een dubbel effect.
• Minder vliegverkeer: de uitstoot van vliegtuigen, vanaf enkele tellen na het opstijgen, is op (zeer) grote hoogte. Op de grond merken we daar weinig tot niets van. Minder vliegverkeer verbetert de luchtkwaliteit dan ook niet/amper. Minder vliegverkeer leidt wel tot minder verkeer naar luchthavens: dat is vooral langs de wegen van en naar de vliegvelden waarschijnlijk wel merkbaar.

Actuele luchtkwaliteit

DCMR probeert ondanks de thuiswerkinstructies het luchtmeetnet aan de praat te houden. Of de effecten meteen zichtbaar zullen zijn is niet helemaal zeker. Voorafgaand aan het stilvallen van het land hadden we een periode met harde wind en dan is de luchtvervuiling ook al laag (‘de uitstoot waait goed weg’). Zodra we met zekerheid kunnen zeggen dat we de invloed in de meetcijfers kunnen zien komen we daar op terug.

Kijk voor de actuele luchtkwaliteit op: www.luchtmeetnet.nl

Bron: DCMR.nl 17 maart 2020