Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatOntwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd.

Ministerie van I&W heeft het Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050 gepubliceerd. Een ramp voor mens en milieu dreigt.

Hoewel het document nog de naam "ontwerp" draagt, ziet de toekomst voor mens en milieu er somber uit. De gehele insteek heeft slechts tot belang om méér luchtvaart toe te laten staan met minimale maatregelen om de structurerele overlast en vervuiling tegen te gaan.

Doe mee met de crowdfunding
GoFundMe logo

Minister Cor van Nieuwehuizen

Eén met KLM

Symbolisch is dat het ministerie zichzelf heeft geïdentificeerd met de KLM door zelfs de huisstijlkleuren van de KLM over te nemen. Dit maakt duidelijk hoe sterk de belangenverstrengeling is tussen ministerie en de luchtvaartlobby. Juist op dit vlak heeft de minister een nationaal belang te verdedigen, maar komt niet verder dan eigen belang en luchtvaartlobby. Een trieste ontwikkeling.

Lees het Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 hier.

Bron: Ministerie van I&W 15 mei 2020./ luchtvaartindetoekomst.nl

Lees ook: 

Is het een hobby of lobby? 

"Minister beduvelt je waar je bij staat"