Alleen vliegveld AD Onlinezelf lijkt blij met nota

Rotterdam The Hague Airport is blij met de langverwachte nota over de toekomst van de luchtvaart in Nederland.

Daarin wordt volgens directeur Ron Louwerse de weg ingeslagen naar duurzame luchtvaart en een betere balans tussen economie, gezondheid en klimaat.
Maar actiegroep Bewoners Teven Vliegtuigoverlast (BTV) bijvoorbeeld, heeft de grootste moeite met de plannen. Het kabinet verwacht dat een groeiende luchtvaart tot niet meer overlast leidt, als vliegtuigen schoner en stiller worden. Als het gaat om Rotterdam ziet het rijk bovendien een rol weggelegd in de ontwikkeling van elektrisch vliegen. "Elektrisch vliegen mag dan schoner zijn, maar het maakt ook heel veel lawaai", is de reactie van BTV-voorzitter Alfred Blokhuizen. "Met schonere vliegtuigen is het lawaai niet opgelost en met minder lawaaiige toestellen is de luchtvervuiling niet opgelost."
Een snelle overgang van fossiel naar duurzame energie voor vliegtuigen noemt hij ongeloofwaardig. "van biobrandstoffen is nooit voldoende te krijgen zonder de voedselproductie aan te tasten en synthetische brandstof is zo duur dat het nooit een alternatief kan worden. Ik het vooral als 'greenwashing', een trucje waar menigeen intrapt."
Ook het CDA heeft kritiek op de conceptnota van het rijk.

Bon: AD: 22-05-2020

2020 05 22 Algemeen Dagblad