Luchtvaartnota houdt geen rekening met Zuid-HollandersHartVanLansingerland

De fractie van GroenLinks in Zuid-Holland is geschrokken door de inhoud van de luchtvaartnota die het kabinet recentelijk heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Volgens GroenLinks zal de overlast en luchtvervuiling in de provincie door dit beleid alleen maar verder toenemen.

Rotterdam The Hague Airport - foto: Hart van Landsingerland

Robert Klumpes, Statenlid van GroenLinks: “Het is bizar. De Coronacrisis heeft de wereld veranderd. Dat heeft ook effect op de luchtvaart. Op lange en korte termijn. Het kabinet maakt geen keuzes en houdt halstarrig vast aan groei.” Verder valt het GroenLinks op, dat het kabinet veel gokt op innovaties, zonder een visie daarop te presenteren. Zo wordt er wel gesproken over een netwerk van hogesnelheidstreinen, maar niet gezegd hoe dit verwezenlijkt zou moeten worden.

Het kabinet gokt veel op innovaties, zonder een visie daarop te presenteren.

Ook verwacht het kabinet veel van elektrische vliegtuigen en synthetische kerosine. Vooral die laatste is een schijnoplossing: synthetische kerosine kan CO2-neutraal zijn, maar omdat die verbrand wordt om te kunnen vliegen ontstaat lokaal net zoveel luchtvervuiling. De inwoners van Zuid-Holland krijgen hiermee geen schonere lucht. Klumpes: “Elektrisch vliegen wordt wel vergeleken met elektrisch rijden, maar qua geluidsoverlast gaat die vergelijking volledig mank. Elektrische vliegtuigen kunnen alleen vliegen door lucht te verplaatsen, bijvoorbeeld door propellers. En bewegende lucht veroorzaakt geluid. Dat is weliswaar ander geluid dan bij reguliere vliegtuigen, maar daarom niet minder schadelijk voor de gezondheid.”

De inwoners van Zuid-Holland krijgen hiermee geen schonere lucht.

Dichtbevolkte provincie

GroenLinks is overigens wel blij met de stellingname van het provinciebestuur van Zuid-Holland. Toen de Luchtvaartnota in de provincie werd besproken, beloofde gedeputeerde De Zoete dat Zuid-Holland stevig stelling zou nemen in haar zienswijze. De gedeputeerde heeft aangegeven dat groei van luchtvaart onbespreekbaar is als niet eerst de geluidhinder en luchtvervuiling is teruggedrongen. Klumpes: “Voor GroenLinks is het belangrijk om onze inwoners een gezonde omgeving te bieden. Ik hoop dat ook de gemeenten daarvoor gaan strijden in hun zienswijze. In de huidige luchtvaartnota wordt geen rekening gehouden met de gezondheid van onze inwoners. Daarom moet wat GroenLinks betreft deze nota terug naar de tekentafel.” Zuid-Holland is de meest dichtbevolkte provincie van Nederland met een grote regionale luchthaven bij Rotterdam en aan de rand de mega-luchthaven Schiphol. Recentelijk is het kabinet gekomen met een concept luchtvaartnota tot 2050.

Bron: Hartvanlansingerland.nl, 17 jun 2020