NRC logoKLM misleidend over biobrandstof.

De reclame code commissie heeft de KLM op de vingers getikt. De maatschappij is misleidend over duurzaamheid.

Dit meldt de reclame-code commissie. Voor de BTV, die buiten dit proces staat, is deze conclusie van de Reclame Code Commissie geen nieuws. Wij weten al jaren dat de luchtvaartindustrie andere informatie verspreidt dan de werkelijkheid. Niet voor niets spreekt men over ‘geschipholt’ te worden. Steeds weer worden leugens van dit formaat onthult.
KLM schreef dat internationale kwaliteitseisen voorschrijven dat maatschappijen hun biobrandstof tot maximaal 50 procent bijvullen met reguliere kerosine. Het percentage biobrandstoffen op het totale kerosinegebruik van KLM, 0,18 procent, bleef onvermeld.

Bio brandstof fake

Rotterdam Airport

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft recentelijk op gelijke wijze vol ingezet op het thema duurzaamheid. In de volksmond heet dit greenwashing. Met veel tamtam presenteert het (zwaar gesubsidieerde) projecten om zelf bio-brandstof te maken. Zelfs brandstof uit de lucht halen hoort tot hun plannetjes. Ook zou RTHA het centrum moeten worden voor elektrisch vliegen. De vele tonnen subsitie aan investering voor deze onderzoeken blijken na een paar belletjes naar specialisten weggegooid geld. Willekeurige hoogleraren kunnen nu al vertellen dat deze plannen zinloos zijn.

Extra zuur

De berichtgeving dat de KLM helemaal niet zo duurzaam werkt als dat zij zelf claimen zal extra zuur zijn voor minister Cora van Nieuwenhuizen die een geobsedeerd voorstander is van groei in de luchtvaart. Zij noemt dit haar toekomstvisie. Haar concept-rapport waarin tot 2050 nog meer groei wordt gepromoot, had zij het ‘ei van Columbus’ gebracht, want de vliegtuigen gaan op bio-brandstof vliegen en dan vervuilen ze niet meer, is haar filosofie.
Helaas, de waarheid is anders. Nu is bewezen dat het bijmengen van bio-brandstof minimaal gebeurt. De reden is simpel: deze brandstof is veel duurder dan de traditionele kerosine.

Niet meer eten, wél vliegen

Los van dit voorval heeft de BTV economen ingehuurd die narekende dat het voor het bio-brandstof plan van de minister ‘onbetaalbaar’ duur wordt. Verder moet er zoveel kostbare landbouwgrond worden opgeofferd om gewassen voor biobrandstof te maken dat de wereldwijde voedselproductie in gevaar komt. Tja, het is maar waar je als minister de prioriteit legt. Zij vindt (goedkoop) vliegen erg belangrijk.
De BTV heeft recentelijk ook andere gefantaseerde milieuvriendelijke bedenksels van de minister laten narekenen. Ze blijken stuk voor stuk onhaalbaar. Dit wordt in de zienswijze van de Vereniging onderbouwd.

Oproep

De BTV roept de luchtvaartindustrie op en haar belangenbehartiger minister Cora van Nieuwenhuizen om te stoppen met het verspreiden van onwaarheden. Deze komen allen uit en zorgen voor nog grotere imagoschade voor de luchtvaart en een verdere daling in het vertrouwen van de burger in wat de overheid doet. De overheid wordt geacht de belangen van het land en de burger te beschermen. Niet die van één bedrijf of tak van industrie.  

Conclusie

Wanneer de KLM werkelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord wil werken, zou het beter doen om een plan te ontwikkelen waarin tal van nutteloze ‘fun’ vluchten.

Bron: NRC, 13 juli 2020