Algemeen Dagblad, AD‘Groei Rotterdam Airport mag nieuwbouwplannen Schiedam niet in de weg zitten’

De woningbouwplannen van Schiedam mogen niet beperkt worden vanwege de groei van de luchtvaart en dan met name door de uitbreiding van Rotterdam The Hague Airport. Dat schrijft het Schiedamse stadsbestuur in zijn zienswijze als reactie op de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050.

In de provincie Zuid-Holland geldt een woningtekort. Daarom moeten er de komende jaren zo’n 250.000 huizen worden gebouwd, waarvan zesduizend in Schiedam. De wens bestaat om dit zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied te doen, wat leidt tot meer hoogbouw omdat er weinig ruimte is.

RV RotterdamTheHagueAirport 8

Het Schiedamse stadsbestuur schrijft te hechten aan de waarde van de vliegveiligheid, maar vindt dat er ook ruimte moet zijn voor maatwerk voor toekomstige hoogbouw op de aanvlieg- en vertrekroutes naar de luchthaven. Het college vreest dat in deze gebieden het geluidniveau ‘slecht’ tot ‘zeer slecht’ zal zijn, met alle negatieve gevolgen van dien voor de verkoop van de woningen.

(Geen) draagvlak

‘Zestienhoven’ maakt er geen geheim van graag te willen uitbreiden, vooral met het aantal commerciële vluchten. Hiermee neemt ook de overlast toe, met name voor de bewoners van Schiedam-Noord. Het stadsbestuur benadrukt in de zienswijze nogmaals dat er voor groei geen draagvlak is in de regio. Ook heeft het zorgen over de toename van het aantal nachtvluchten en de vluchten in ‘de randen van de nacht’. Het stadsbestuur noemt die ‘onacceptabel’.

Bron: AD, 27 juli 2020