Nieuwbouw LandsingerlandWoonwijk voor doven?

Gemeente Lansingerland (Bergschenhoek) heeft op een zeer opmerkelijke locatie een nieuwe woonwijk vrijgegeven. Deze is alleen bewoonbaar voor mensen die volledig doof zijn.

Dit is de conclusie van verontrustte leden. De woonwijk is nu nog braak liggend gebied. Onder de naam “Wonen in Buyten” wordt het project gepromoot. Prachtige rijtjeshuizen worden op de website getoond, met vooral heel veel groen er omheen. De website adverteert: “In Wilderszijde verrijst de komende tien jaar een nieuwe, duurzame en toekomstbestendige woonwijk.” Dit valt nog te bezien.

BuytenWonen
Het wordt vrijwel onmogelijk buiten te wonen in BuytenWonen

 

De realiteit

De realiteit is anders. Er is geen bosrijk groen. De wijk is ingeklemd tussen de HSL, de N209 en straks komt de nieuwe snelweg A20/A13 er tegen aan te liggen. Tot slot is dit stuk grond op een kleine 500 meter afstand van de start- en landingsbaan van Rotterdam The Hague Airport. Dit houdt in dat toekomstige bewoners er mee worden geconfronteerd dat de Boeings straks op een 250 tot 300 meter over hun woningen komen razen. Het geluid dat het overvliegen met zich mee brengt is oorverdovend. De luchthaven zoekt steeds verder de randen van de nacht op, dus veel toestellen zullen rond 07:00 en 23:00 uur over het huis komen. Tel dit op met het geluid van een hogesnelheidstrein, de provinciale weg en straks ook de snelweg en je weet in welke gekmakende omgeving je komt te wonen.

BuytenWonen

Mag dat?

De vraag is natuurlijk of dit is toegestaan. Heel vreemd, maar ja, dit mag nu nog. En in de laatste toevoeging zit het venijn. Het mag nu nog. Een nieuwe wet is in de maak die dit zal verbieden. Op dit moment wordt er per overlast gevend punt een maximale waarde toebedeeld. Een (snel)weg op tot op zekere hoogte een bepaald aantal Decibel geluid produceren en dan mag er toch woningen worden gebouwd. Voor een HSL-lijn gelden andere, onafhankelijke regels en ook het vliegveld mag zelf heel veel herrie produceren en er mag toch gebouwd worden. De huidige wetgeving gaat er aan voorbij dat deze bouwgrond een combinatie is van wegen, trein én vliegveld en dat het als bewoner niet uitmaakt waar het geluid vandaan komt, je hebt er gewoon geen moment van rust.
Binnen de nieuwe wet wordt het effect van overlast bij elkaar opgeteld (cumuleren) en dan komt er een totale geluidsbelasting uit. Die mag niet worden overschreden. Zodra de nieuwe wet in werking treedt, is deze locatie al onder het oude bewind goedgekeurd en is de kans dat het besluit wordt teruggedraaid nagenoeg nihil.

BuytenWonen

Buiten wonen?

Het behoeft geen hogere wetenschappelijke kennis om te realiseren dat Buytenwonen het onmogelijk maakt om buiten te wonen omdat de cumulatieve norm ernstig wordt overschreden. Vandaar dat wordt gesteld dat deze wijk alleen geschikt is voor dove mensen.
De hoeveelheid aan CO2, fijnstof en ultrafijnstof is een ander onderwerp voor discussie, maar ook deze onzichtbare overlast zal rijkelijk aanwezig zijn.

Waarom toch in verkoop?

De motivaties om dit stuk grond beschikbaar te stellen als woongebied zijn niet aan de BTV verstrekt. Hier kan men naar raden. Braakliggende grond kost de gemeente geld. Het laten ontwikkelen tot woonwijk levert verkoop van dure grond op, de verkoop van verschillende vergunningen en straks de gemeentelijke belastingen die de bewoners gaan betalen.

BuytenWonen

Aansprakelijk stellen?

Kan de bouwer of de projectontwikkelaar aansprakelijk worden gesteld? Of misschien de gemeente? Dat is een juridische vraag waarop niet direct een antwoord is. In de verkoopbrochure staat dit onderwerp gewoon genoemd en wordt vermeld dat het ‘binnen de normen’ valt. Toekomstige bewoners zullen er op worden gewezen dat het hun vrije wil was om zich daar te vestigen. De kans dat de woningen bij doorverkoop minder opbrengst zullen opleveren voor de oorspronkelijke kopers is groot. Ook dat risico ligt bij de particuliere eigenaar.
De zonnige, en groene illustraties die op de verkoopwebsite prijken zijn niet representatief. De redactie van de BTV heeft de vrijheid genomen een meer realistische impressie te maken.

Geïnteresseerd in Buytenwonen?

"Bezint eer ge begint!"

Bron: Nieuwbouw Lansingerland, 31 juli 2020