AD Online‘Luchtvaart en het debat óver de luchtvaart is sterk vervuild’

Luchtvaart is zwaar vervuilend en het debat óver de luchtvaart is vaak sterk vervuild, zegt voorzitter Alfred Blokhuizen van de vereniging BTV-RotterdamAirport. ,,Er worden trucs uitgehaald om de grote problemen te verhullen die de sector veroorzaakt voor de samenleving.’’

In de discussie worden luchtvervuiling, lawaai, ruimtebeslag en economie steeds uit elkaar getrokken. En dat gebeurt niet per ongeluk.

Zo hoor je de politiek praten over minder lawaaiige vliegtuigen. Maar die zijn zeker niet minder vervuilend. Minder vervuilende vliegtuigen maken op hun beurt niet per definitie minder herrie.

Handje

De ene technische ontwikkeling wil niet altijd de andere een handje helpen. Overigens schreef Sjoerd Rienstra van de TU Eindhoven al in 2001 (!) dat vliegtuigmotoren zo’n beetje zijn uitontwikkeld. Het is daarom zo raar dat de politiek en de luchtvaartsector maar blijven roepen dat het minder kerosine slurpend en met minder lawaai kan. En dat nog wel tegelijkertijd.

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen blijven desondanks roepen dat het allemaal beter wordt.

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen blijven desondanks roepen dat het allemaal beter wordt. Airbus, Boeing en Embrear hoor je er eigenlijk niet over in het debat. En als het over bio- en synthetische kerosine gaat hoor je Shell en Exxon niet.

Sprookjes

Opmerkelijk toch? Want het is hun business. Zij zouden juist volop in de schijnwerpers treden als deze sprookjes een kern van waarheid zouden bevatten. Dat doen ze niet. Dat is logisch, want ze weten dat al dat optimisme onzin is en slechts een vertragingstactiek van de vliegsector.
Elektrisch vliegen op grotere schaal kan niet , grootschalig biokerosine gaat niet en synthetische kerosine is te duur. Op waterstof vliegen is evenmin een begaanbare weg.
Dan is er nog de economie. Het is een sector met overcapaciteit en verlieslatende prijzen. Dat helpt de economie dus niet.

Central Park

Verder is het gebied dat onbewoonbaar is door overlast- en milieu-effecten een nadelige post die in de miljarden loopt. Bewonersvereniging BTV-Rotterdam Airport maakte het plan voor Rotterdam Central Park. Dat is voor de lokale economie elf (!) keer beter dan het vliegveld.

De discussie moet over een andere boeg

De discussie moet over een andere boeg: als de sector over minder vervuilende motoren praat, moet ter sprake worden gebracht of die ook stiller zijn en economisch haalbaar. Als de economie ter sprake komt, moet gevraagd worden of de vervuiling en het lawaai wel is meegenomen in het groeidenken. En als vliegeniers het over minder lawaai hebben, moet de luchtkwaliteit en de economie in de discussie worden betrokken.

Drieling

De luchtvaartproblematiek is een ééneiige drieling. Het is aan de journalistiek en het parlement om erover te waken dat we de drieling niet uit elkaar laten spelen. Mensen houden van overzicht. Maar complexe problemen worden niet opgelost door ze op te knippen of door het ontkennen van natuurwetten.

2020 09 26 AD vervuiling in de luchtvaartdisussie

Bron: AD, 26-09-2020