BTV-Kieswijzer: Tweede Kamer 17 maart 2021Verkiezingen

Onderstaand een overzicht de op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) betrekking hebbende delen van de verkiezingsprogramma´s van de politieke partijen. Genoemd zijn de actuele partijen

Zoals bij eerder verkiezingen, heeft de BTV op basis van openbare stukken en verkiezingsprogramma’s een inventarisatie gemaakt van de meest gangbare politieke partijen en hun standpunt ten opzicht van de luchtvaart, en waar mogelijk RTHA specifiek.

Verklaring van de symbolen:

  • Groene duim omhoog: goed voor de doelstellingen van onze leden
  • Rode duim naar beneden: in strijd met onze doelstellingen
  • Geel gezicht-neutraal:  partij vermeldt geen standpunt.

Verder hebben wij van www.klimaatlabelpolitiek.nl een tabel overgenomen die breder gaat dan alleen de luchtvaart en het gehele klimaat in kaart brachten, op basis van stemgedrag.

Wij hopen u hiermee op weg geholpen te hebben uw keuze te bepalen.

Verkiezingsprogramma 2eKamer2021

 

Partij  link naar betreffende verkiezingsprogramma (indien beschikbaar)
GL  https://groenlinks.nl/standpunten/klimaat/luchtvaart
 PVDA  https://www.pvda.nl/verkiezingen/verkiezingsprogramma/duurzaamheid/#natuur-milieu-en-mobiliteit
 D66 https://d66.nl/standpunten/sneller-en-schoner-van-a-naar-b/
 PVDD https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/vervoer
 CU https://www.partijvoordedieren.nl/standpunten/vervoer
 SGP https://sgp.nl/standpunten/luchtvaart
 SP https://www.sp.nl/standpunt/vliegverkeer
 CDA https://www.cda.nl/standpunten/luchtvaart/
 FVD www.fvd.nl/infrastructuur-verkeer-en-transport
 PVV  
 50PLUS   
 DENK  
 VVD https://www.vvd.nl/standpunten/luchthavens/


Het Klimaatlabel,

afkomstig van www.klimaatlabelpolitiek.nl

Klimaatlabel2021