De GelderlanderStikstofstrijder Vollenbroek valt vliegverkeer aan: ‘Helft minder vluchten, vliegveld Rotterdam dicht en Lelystad niet open’

Het aantal vluchten in Nederland moet worden gehalveerd, vliegveld Rotterdam moet dicht en Lelystad mag niet open. Alleen dan kan Nederland voldoen aan de eigen stikstofwetgeving.

Dat betoogt Nijmegenaar Johan Vollenbroek, de voorzitter van Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) die in 2019 de regering via de rechter dwong zich te houden aan de eigen stikstofregels. Hij heeft, samen met andere organisaties, nu bezwaren ingediend tegen de natuurvergunningen voor de vliegvelden. ,,Als ik het goed inschat, is de kans dat vliegveld Lelystad ooit open kan nihil.’’

MOB dwong eerder al af dat het aantal vliegbewegingen teruggebracht moest worden tot de ‘referentiewaarde’, de historische rechten, waardoor de vliegvelden gedwongen werden een natuurvergunning aan te vragen. Dat deden ze, maar daarbij maken ze volgens de bezwaarmakers gebruiken van de verkeerde uitgangspunten.

Veel meer vluchten

Zo worden er ten onrechte veel meer vluchten opgevoerd dan er in het verleden geweest zijn. De uitstoot van vliegvelden in het verleden, op basis waarvan ze nu claimen een bepaalde hoeveelheid stikstof de lucht in te mogen blazen, is volgens Vollenbroek ‘kunstmatig opgepompt tot niet reële en nooit gerealiseerde emissies’.

Daar komt bij dat de uitstoot van Schiphol op een veel groter gebied effect heeft dan waarmee in de berekeningen is geteld. Ook wordt net gedaan alsof de stikstof die vliegtuigen boven de 900 meter hoogte uitstoten geen effect heeft op natuurgebieden.

Niet in bezit

Lelystad bezit helemaal geen historische rechten en kan die volgens Vollenbroek ook helemaal niet overnemen van Schiphol, zoals de minister wil. Omdat Schiphol nog helemaal geen onherroepelijke bestaande rechten heeft en zelf al veel meer uitstoot dan volgens de stikstofwetgeving mag.

Schiphol verkoopt stikstofruimte aan Lelystad die ze niet in bezit heeft, stelt hij. Dat kan pas als de natuurvergunning definitief is verleend. ,,En dat zal niet eerder dan over anderhalf of twee jaar zijn, als alle procedures voorbij zijn.’’

Ook stelt hij dat er gejokt wordt over het aantal vliegbewegingen dat er van vliegveld Lelystad zal zijn: dat worden er minstens vier keer zoveel dan waar in de vergunning over wordt gerept. ,,En Lelystad zit veel dichter op de Veluwe dan Schiphol, daar is óók geen rekening mee gehouden in de natuurvergunningsaanvraag.’’

Vollenbroek voelt zich gesterkt in zijn bezwaren na de uitspraak van Raad van State over de verlenging van de A15. Die mag vooralsnog niet, omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat enkel de stikstofneerslag op 5 kilometer rond de weg berekende, terwijl bij de binnenvaart en in de landbouw de uitstoot op natuurgebieden tientallen kilometers verderop wordt gemeten. De natuurvergunningen voor de vliegvelden zijn door het ministerie op hetzelfde rekenmodel als die van de A15 gebaseerd.

Een kartbaan

Om aan de stifstofnormen te voldoen stelt Vollenbroek het aantal vliegbewegingen op Schiphol van het topjaar 2019 (500.000) terug te brengen naar circa 250.000.

Verder denkt hij dat vliegveld Rotterdam-Den Haag dicht moet om ruimte te maken voor woningbouw en park. Voor Lelystad stelt hij voor dit vliegveld om te bouwen naar bijvoorbeeld een pretpark, een kartbaan of een zonnepanelenpark. ,,Laten we er iets leuks van maken.’’

Bron: De Gelderlander, 25 maart 2021