Algemeen DagbladProvincie weigert onderzoek naar woonwijk op plek Rotterdam The Hague Airport: ‘Het is niet realistisch’

De pogingen om Rotterdam The Hague Airport te verplaatsen, lopen vooralsnog dood. De provincie is niet van plan een serieus onderzoek op te starten naar de mogelijkheden voor een andere invulling van het vliegveld, zoals woningbouw. Volgens het provinciebestuur is dat simpelweg niet realistisch.

Alfred Blokhuizen van Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), die pleitte voor het omvormen van het vliegveld tot een ‘Rotterdam Central Park’, noemt het afblazen van een onderzoek ‘vluchtgedrag’. ,,Want eigenlijk weten ze de uitkomst wel; de overlast zou verdwijnen, milieuproblemen zouden worden opgelost en het zou grote voordelen hebben voor Rotterdam en Lansingerland die meer woningen zouden kunnen bouwen’’, zegt hij. ,,Nu blijft de zweem hangen dat de provincie bang is voor de uitkomst.’’
Het accepteren van een blijvend vliegveld bij Rotterdam is ook een forse tegenvaller voor GroenLinks. Die partij ging voor de Tweede Kamerverkiezingen de boer op met het plan om het vliegveld te vervangen door een parkachtige woonwijk met tienduizend woningen. Onder andere partijleider Jesse Klaver maakte zich daar hard voor.

Wij zien de luchthaven RTHA op de huidige plek, en met de huidige geluids­ruim­te, als een gegeven.

Provinciebestuur

De Rotterdamse raadsleden Astrid Kockelkoren en Jeroen Postma komen na de zomer met een alternatief plan voor de luchthaven. Het huidige vliegveld zou een groene woonoase moeten worden met goede openbaar vervoerverbindingen. ,,Daar gaan we gewoon mee door, al is dit nieuws een tegenvaller’’, zegt Postma. ,,Wij denken dat we nog steeds met een inhoudelijk en financieel plan kunnen komen, dat uiteindelijk juist een goede investering blijkt. Ik vraag me af ook of Provinciale Staten genoegen zal nemen met deze uitleg.’’

RotterdamTheHagueAirport

Hinder

Provinciale Staten vroegen in 2019 om het onderzoek naar de voor- en nadelen van een ander gebruik van het vliegveldterrein. Dat gebeurde op basis van het plan van BTV, dat kansen ziet voor een combinatie van natuur, bos, fietspaden, woningen en bedrijvigheid in het gebied. Het zou een einde maken aan de hinder die omwonenden al jaren ondervinden van opstijgende en landende vliegtuigen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Onze leden worden sinds de coronauit­braak eindelijk niet meer elke ochtend standaard vroeg wakker van de herrie van vliegtui­gen.

Alfred Blokhuizen

De provincie verzocht de minister om de toekomst van RTHA mee te nemen bij een mogelijke aanleg van een nieuwe luchthaven op zee. Maar de minister stelde dat een vliegveld op zee niet realistisch is en vindt meer onderzoek naar een andere invulling niet zinvol. ,,Mede daardoor zien wij de luchthaven RTHA op de huidige plek, en met de huidige geluidsruimte, als een gegeven’’, aldus het provinciebestuur. Dat tekent daarbij aan dat de provincie niet het bevoegd gezag is, geen grondeigenaar is en niet verantwoordelijk is voor de bestemming van de grond.

Erfpachtafspraken

De gemeente Rotterdam, grondeigenaar van het vliegveld, heeft daarnaast bij de provincie aangegeven dat een nieuwe bestemming flink in de papieren gaat lopen. Er zijn namelijk langdurige erfpachtafspraken gemaakt met de Schiphol Group die doorlopen tot 2050 en 2100. Blokhuizen noemt dat een drogreden. ,,De staat zou de staat dan moeten afkopen, want de erfpacht betreft de Schiphol Group en de aandelen daarvan zijn in handen van de staat en de gemeenten Rotterdam en Amsterdam.’’

Volgens Blokhuizen merken omwonenden van RTHA een enorm verschil sinds corona is uitgebroken. ,,Onze leden worden eindelijk niet meer elke ochtend standaard vroeg wakker van de herrie van vliegtuigen’’, zegt hij. ,,De situatie is nu zoals die zou moeten zijn, met alleen helikopters en zakenverkeer. De problemen zitten in alle vliegtuigen waarmee mensen voor een habbekrats naar Spanje en Portugal kunnen vliegen.’’

Bron: Algemeen Dagblad, 25 mei 2021

Lees ook:
Plan sluiting luchthaven met gejuich ontvangen
GroenLinks wil van Vliegveld af.