Heraut Online Virtuele start aanleg zonnepanelenpark RTHA

Lansingerland – Op maandag 5 juli jl. vond om 11 uur de kick-off van het Smart Energy System (SES) en het plaatsen van het eerste zonnepaneel van het zonnepanelenpark Rotterdam The Hague Airport (RTHA) door demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen plaats.

Na het ‘rode-knop-moment’ en de daadwerkelijke plaatsing van het eerste paneel door twee stewardessen, vond in de studio een rondetafelgesprek met de minister en een aantal betrokkenen plaats.
Luchthaven RTHA is naar eigen zeggen op weg naar emissievrij vliegen. Men wil op termijn dé vertrekplaats van het allereerste emissievrije passagiersvliegtuig zijn. Een ontwikkeling die – als het aan Miranda Janse (Directeur Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA)) ligt – niet lang op zich zal laten wachten. Het zonnepanelenpark is voortgekomen uit een breed gedeelde ambitie van RTHA, Unisun Energy, Eneco en RHIA om tegemoet te komen aan de wens vanuit de sector, politiek en samenleving om te verduurzamen.

Mijlpaal

Volgens Andre Kempenaars (CEO Unisun Energy), wordt 7,7 hectare grond belegd met bijna 37.000 panelen die tezamen 14 GWh/jaar gaan opleveren, waarvan 5.000-6000 huishoudens zullen kunnen profiteren. Realisatie van het zonnepanelenpark komt met subsidie van het Rijk tot stand. Er zijn heel veel stakeholders bij betrokken en daarom heeft de totstandkoming een periode van drie jaar tijd gekost. De plaatsing vraagt om het verwerken van veel regelgeving. Saskia Bruines (Wethouder Economie, Gemeente Den Haag): “Bij innovatieve projecten moeten er nu eenmaal veel bestuurlijke hindernissen genomen worden.”
Ron Louwerse (Algemeen directeur RTHA) wil door de levering van een derde van de stroomopbrengst aan de directe woonomgeving daarmee meer balans in de lasten en lusten voor inwoners brengen. “Ik wil stroom uitdelen aan de buurt.”
Om de energie daadwerkelijk goed te kunnen benutten wordt op RTHA gewerkt aan het realiseren van een slim energiesysteem voor opslag en regulering van energiestromen, oftewel een Smart Energy System (SES). Er worden nieuwe generatie panelen gebruikt, waarbij aan beide kanten (ook door reflectie) energie opgewekt kan worden en die langer meegaan.
De initiatiefnemers noemen realisatie van een dergelijk zonnepanelenpark op een luchthaven een mijlpaal. Ze willen zich daarmee internationaal op de kaart zetten. Wim Sinke (Principle Scientist, Solar Energy TNO): “Het is de kunst om energie ter plaatse te gebruiken, op te slaan als waterstof die later weer aangewend kan worden voor de productie van synthetische kerosine en een deel op het energiesysteem te zetten.” Aan het eind van dit jaar moet de bouw van het park afgerond zijn.

Het wordt anders

Is de coronapandemie van invloed om het anders te gaan doen? De luchtvaart moet duurzamer, schoner en efficiënter, maar kan het ook minder? Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen: “Onnodige mobiliteit moeten we niet meer willen doen. We moeten een goede balans zien te vinden in de juiste vorm van mobiliteit en hoe vaak we er gebruik van moeten maken. Ik wil bovendien graag dat de luchtvaart als een normale sector wordt behandeld. Met de ontwikkelingen in elektrisch vliegen en de productie van synthetische kerosine worden belangrijke eerste stappen in verduurzaming gezet. Het Rijk moet daar waar het mogelijk is helpen en ook duidelijk maken hoe energie zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden. Het is vaak een langdurig juridisch proces als er veel stakeholders bij betrokken zijn. Als Rijkswaterstaat bijvoorbeeld zonnepanelen in geluidsschermen verwerkt, roept dat direct de vraag op van wie de stroomopbrengst is.”
Dick Benschop (President & CEO Royal Schiphol Group): “We betrekken al zoveel mogelijk groene energie; nu gaan we het ook nog zelf produceren en straks ook op Schiphol. Het duurzaam, dus elektrisch taxiën wordt een aandachtspunt. Ik wil met de luchthaven graag een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, een koploper. Groei van de luchtvaart is niet nodig; we moeten wel vergoenen en dat kan door ernaar te streven in 2030 minstens 14% duurzame brandstof bijgetankt te hebben.”

Minister Cora van Nieuwenhuizen en Dick Benschop Schiphol Groep (foto via Twitter)

Window-dressing

Alfred Blokhuizen, voorzitter Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV-​RotterdamAirport), vindt dat de luchthaven met het zonne-energieparkje de beloften niet waar maakt. Hij schrijft in een persbericht: ‘Het is prachtig dat de luchthaven groene energie maakt. Dat is een stap vooruit. Maar voor de luchtvaart betekent het bijna niets. Je kunt er amper het luchthavencomplex mee voorzien van elektriciteit. De bewoners, die heel veel last hebben van de luchthaven afkopen stelt ook niet veel voor. We hebben het dan over een paar duizend huishoudens van de vele duizenden zwaar gehinderden. Als je synthetische kerosine wil maken van die zonne-energie, praten we over maximaal 5 retourtjes Ibiza, van de 20.000 vluchten per jaar. Het kan dus niet en-en-en, maar ook niet of-of-of. Daarvoor is de zonnecentrale veel te klein. Het is jammer dat de luchthaven ook op dit punt haar beloften aan de omgeving niet waarmaakt. Het is echt goed dat men groene energie gaat maken, maar men overdrijft zwaar als het om de resultaten gaat. Waarom de luchthaven dit doet? Waarschijnlijk om zeer veel groener te lijken dan dat ze in werkelijkheid is. Want de vliegtuigen blijven brullen, slaap verstoren en uitlaatgassen over de woonwijken uitstorten.’

 Bron: De Heraut, 7 juli 2021