Algemene Leden Vergadering 2023

Beste leden,

Hiermee nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 2 juni 2023 in het wijkgebouw “De Buurvrouw”, Rotterdam.

Bijgaand treft u de conceptagenda voor de Algemene Leden Vergadering van de vereniging Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast.
De vergadering bestaat uit drie delen.

 • Eerst behandelen we de formele agendapunten moeten afhandelen en moeten besluiten. De in de conceptagenda aangehaalde en achterliggende bescheiden liggen ter inzage in de zaal. Er zal per agendapunt in eerst een korte leespauze worden ingelast.
   
 • Na een pauze hebben wij een gastspreker. Dat is de heer Daan Molenaar, directeur bij de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR). Hij bereid gevonden een toelichting te geven op de rol, functie en werking van de DCMR. Na zijn presentatie is er gelegenheid vragen te stellen, die hij beantwoord.
   
 • Na deze presentatie het derde deel: informeel samenzijn.

Zware periode

Het is zeer belangrijk dat u kennis neemt van de zaken die wij op de vergadering bespreken. U kunt uw mening hier geven. De komende periode zal vooral een zware juridische procedure gestart worden rond het (voorgenomen) Nieuw Luchthavenbesluit RTHA. Niet alleen de economische belangen van de luchthaven moeten meetellen, maar ook de gezondheidsbelangen van de bewoners. Uw mening, maar vooral ook steun is hard nodig!

Praktisch

 • Algemene Leden Vergadering vrijdag 2 juni 2023
 • Aanvang 20.00 uur (de zaal is open vanaf 19.30 uur)
 • Locatie: wijkgebouw “De Buurvrouw”, gelegen aan de Larikslaan 100, 3053 LE Rotterdam – Schiebroek
 • Na afloop is er tijd voor een een gezellig hapje en drankje.

Graag tot vrijdag 2 juni 2023. Hartelijke groet namens het bestuur van de vereniging BTV,
Alfred Blokhuizen,
Voorzitter

Bijlage: conceptagenda.

Gepubliceerd: 24 april 2023