De VolkskrantMinisterie hanteert dubieus Stikstofbeleid Schiphol

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lijkt het opkopen van stikstof door Schiphol door de vingers te zien, ondanks juridische twijfels over de natuurvergunning die Schiphol vorig jaar kreeg na het uitkopen van twaalf veehouders.

Ministerie van Infrastructuur en MilieuRapport "Mogelijkheden individuele bescherming geluidbelasting luchtvaart"

In opdracht van Ministerie Infrastructuur en Waterstaat heeft M+P raadgevende ingenieurs BV een rapport opgesteld naar de individuele (rechts)bescherming van burgers ten aanzien van luchtvaartgeluid.

Ministerie van Landbouw Natuur en VoedselkwaliteitBTV en MOB tekenen bezwaar aan tegen “niet handhaven” van minister

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) opereert al jaren zonder natuurbeschermingsvergunning. Minister van Landbouw wil niet handhaven.

Overheid nl logoBTV reageert op consultatie Wijziging Wet luchtvaart ter versterking CRO's

De BTV heeft via overheid.nl een reactie ingezonden, waarvan hier de tekst.

Overheid.nl Wijziging Wet luchtvaart ter versterking CRO's burgerluchthavens van nationale betekenis

Artikel van de Overheid met betrekking tot een voorstel wetswijziging.

BTV RotterdamAirportBTV stuurt zienswijze in op verlening natuurvergunning aan RTHA.

Rotterdam The Hague Airport had, evenals andere luchthavens geen natuurvergunning.

Ontheffing van milieuregels voor RTHA afgegeven

De officiële tekst van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport over de NSS in het bijzonder voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA):

Regeling burgerluchthavens en militaire luchthavens

Rotterdam The Hague Airport is aangewezen als zowel een burgerluchthaven als een militaire luchthaven. Voor deze categorie luchthavens is bepaalde wetgeving van toepassing inzake vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens). Klik hier voor de wettekst

*** U kunt ons helpen, indien u signaleert dat bepaalde wetgeving niet meer actueel is, ons hiervan in kennis te stellen zodat wij met uw hulp deze site actueel kunnnen houden; dit kan via onze contactpagina.

Luchtvaartwet 

Kik hier voor de wettekst

*** Als versies verouderd zijn of er documenten toegevoegd kunnen worden horen we dat graag.  Help ons deze site actueel te houden!

Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport

De Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport wordt ook wel aangeduid als het Omzettingsbesluit. Hierin is geregeld dat de rekeneenheid voor geluid wordt omgezet van Ke naar Lden. De ingangsdatum van deze regeling is 1-05-2013. 

Voor de officiele tekst van de regeling klik hier.

noot: ivm beperking van de bestandsgroote zijn de bijlagen behorende bij deze regeling niet scherp; indien u een beter leesbare versie van de bijlagen wenst dan kunt u dit vinden via de website 'wetten en regelgeving' te vinden via www.overheid.nl: klik hier.

Voor gerelateerde artikelen, klik onderstaande items:

- Perbericht BTV

- Wat is Lden? 

*** Als versies verouderd zijn of er documenten toegevoegd kunnen worden horen we dat graag.  Help ons deze site actueel te houden!