Zienswijze BTV op Aanpak omgevevingseffect rapportage

De Vereniging BTV heeft een formeel standpunt ingediend. Doelstelling van het rapport is een leefbaar woon- en werkomgeving te creëren/behouden in Rotterdam.

Lees meer...

Provincie: Overlast Rotterdam The Hague Airport moet omlaagAD

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) moet van de provincie Zuid-Holland de overlast reduceren. Daarbij gaat het zowel om geluid als de uitstoot van fijnstof en ultrafijnstof. Dat zei gedeputeerde Willy de Zoete (ChristenUnie/SGP) vanavond tijdens een debat over de nieuwe luchtvaartnota.

Lees meer...

VliegenAanBandenStandpunten van politieke partijen over luchtvaart

Paul van der Maesen (van Vliegen aan banden) inventariseert de politieke standpunten rond luchtvaart.Hier zijn verslag. Peildatum 2 februari 2020. 

Lees meer...

Rotterdam Gemeente

Gemeenteraad neemt bij meerderheid vliegtuiglawaai serieus

Een gezamenlijke motie van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 over vliegtuiglawaai werd met meerderheid van stemmen aangenomen in de Gemeenteraad Rotterdam.

Lees meer...

SchipholWatch

Wethouder Arno Bonte (Rotterdam) omarmt Explane

Als eerste gemeente in Nederland steunt Rotterdam de Explane app voor het meten van vliegtuiglawaai.

Lees meer...

Gemeente Rotterdam

BTV spreekt in bij commissie EDEM

De BTV sprak in bij de commissie EDEM ( Energietransitie, Duurzaamheid, Economie en Mobiliteit) in Rotterdam over het onderwerp : Actieplan geluid 2019-2023 van de Gemeente Rotterdam.

Lees meer...

VerkiezingenInput BTV gemeenteraadsverkiezing 2018

In aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de BTV een voorzet gegeven over belangrijke standpunten rond Rotterdam The Hague Airport.

Lees meer...

LansingerlandOpenstaande vragen van de gemeente Lansingerland ten behoeve van aanvullend
onderzoek RTHA

Deze lijst draagt de boodschap uit dat onder huidige condities Gemeente Lansingerand geen draagvlak biedt voor uitbreiding Rotterdam The Hague Airport.

Lees meer...

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.