RijnmondProvincie Zuid-Holland laat ‘Nul meting’ uitvoeren rond Rotterdam The Hague Airport.

Er komt een nulmeting van het geluid en de luchtkwaliteit rondom het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft hier afgelopen week mee ingestemd.

Lees meer...

CO2 uitstoot veel hoger door lucht- en scheepvaart

Dit bericht is niet door het RIVM gepubliceerd maar door milieuorganisaties Milieudefensie, Greenpeace en Natuur en Milieu en is elders op de website te lezen.

Lees meer...

RIVMJaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 (RIVM)

Rapport in het kort

Lees meer...

RIVMMonitoringsrapportage NSL 2013 (RIVM)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is sinds 2009 van kracht.

Lees meer...

Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2021  
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport
De Vereniging heeft de ANBI-status.