Vice logoKoolstofafvanginstallatie blijkt fiasco

Waar Nederlands beleid nu volop wil inzetten, blijkt in Canada een gigantische flop.

RijnmondProvincie Zuid-Holland laat ‘Nul meting’ uitvoeren rond Rotterdam The Hague Airport.

Er komt een nulmeting van het geluid en de luchtkwaliteit rondom het vliegveld Rotterdam The Hague Airport. De Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft hier afgelopen week mee ingestemd.

RIVMJaaroverzicht luchtkwaliteit 2012 (RIVM)

Rapport in het kort

RIVMMonitoringsrapportage NSL 2013 (RIVM)

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is sinds 2009 van kracht.