Over de vereniging BTV-RotterdamAirport

Formele naam van de vereniging: Bewonersgroep tegen Vliegtuigoverlast.

De vereniging vertegenwoordigt de leden. Dit aantal groeit gestaag. Bijna alle nieuwe leden zijn huishoudens met meerdere personen.

Daarnaast ontvangt de BTV regelmatig steunbetuigingen van niet-leden. Het aantal omwonenden die overlast als gevolg van vliegverkeer op RTHA ondervindt, is dus in ieder geval enkele malen groter dan het aantal het aantal betalende leden. De leden worden regelmatig geïnformeerd over de stand van zaken wat betreft de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en de hieraan gerelateerde onderwerpen.

 

De BTV bestaat uit een bestuur, ondersteund door adviseurs.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter is tezamen met de andere bestuursleden bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het BTV-bestuur en de adviseurs opereren op vrijwillige basis.

 

Contact

Contacteer het bestuur van de vereniging

Contactformulier

Bestuur

Samenstelling van bestuur en adviseurs

Bestuur en vacature

ANBI

Giften aan de BTV zijn fiscaal aftrekbaar

Het Goede Doel

Samenwerkingen

Niet het probleem naar anderen verplaatsen

Samen sterker

Bestuur en adres

Voorzitter

Alfred Blokhuizen
tel: 06-28557325

Stuur een e-mail

Vragen de vereniging BTV en lidmaatschap

Wij hebben voor jou de FAQ's (Frequent Asked Questions) ofwel, veel gestelde vragen over de vereniging en lidmaatschap hier op een rijtje gezet, met de antwoorden er onder.

Contactformulier

Wanneer je een andere vraag hebt , is deze aan een bestuurder specifiek te richten.

Ongeldige invoer
Maak uw keuze.
Graag uw voornaam/voorletters invullen.
Vul aub uw achternaam in, zonder eventuele tussenvoegsels
Graag uw adres
Graag hier uw woonplaats invullen.
A.u.b. een werkend e-mailadres invullen, hier ontvangt u uw inschrijfbevestiging en uw verenigings-nieuws.
Emailadres is niet gelijk.
Bij administratieve vragen nemen wij contact met u op.
Maak een keuze.
Schrijf hier uw vraag of opmerking.
Ongeldige invoer
Graag vinkje aanzetten.