Over ons. Klik op een onderwerp

Contactpagina

Contactpagina

Heeft u vragen over klachten inzake overlast kunnen worden ingediend? Kijk eerst hier: Veel gestelde vragen over Vliegtuigoverlast

Heeft u vragen over de BTV kijk dan eerst hier: Veel gestelde vragen over de vereniging BTV.
Wordt uw vraag daar niet beantwoord, vul dan onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Onze vrijwilligers geven u graag binnen enkele dagen een antwoord.

LID WORDEN?

Ga dan naar het Inschrijfformulier.


Adres van secretariaat:

Vereniging B.T.V. 
Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport
Postbus 33131
3005 EC Rotterdam

K.v.K. Rotterdam 40.34.49.55
Bankrekening NL10 INGB0000330416

 

>> Met het versturen van berichten via de website of e-mail geeft u aan onze privacyverklaring gelezen te hebben en akkoord bevonden. <<

 

Vergeet a.u.b. niet de anti-spamconrole precies over te typen. (Allen in kleine letters. Totaal 8 letters, zonder spatie)

 

Contactformulier

Voorl./naam 
Achternaam 
Bent u BTV-lid   JA  
Plaats 
E-mailadres 
Telefoon 
Uw vraag 
Vul het volgende in bfzvokss Help ons om SPAM te voorkomen
  Stuur een mij een kopie per mail.
    

 

Wat is de BTV en wat doet het?

Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport.

Wordt lid!

 

Wat is de BTV?

  • De vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bestaat sinds 1985 en zet zich in voor de verbetering van de woon- en leefomgeving van Rotterdam-The Hague Airport (voorheen Vliegveld Zestienhoven). De BTV is een bewonersvereniging. Onze leden komen veelal uit Rotterdam (uit Hillegersberg-Schiebroek, Overschie, Nesselande, Terbregge) en uit Lansingerland (Bergschenhoek, Berkel & Rodenrijs en Bleiswijk), maar ook uit Schiedam, Vlaardingen, Delft, Zevenhuizen, Reeuwijk, Gouda en Spijkenisse.

Aantal leden

Het ledenaantal groeit maandelijks.

Per oktober 2018 staat het aantal leden op 970 gezinnen*) Nieuwe leden blijven zich aanmelden.

Voor bijna iedere andere vereniging is dit een mooie ontwikkeling. De BTV zou het liefst zien dat zij als vereniging geen bestaansrecht meer had en dat het aantal leden op nul kwam. Immers, wanneer het vliegveld geen overlast meer produceert voor de tienduizenden omwonenden, hoeft niemand meer lid te worden.
De realiteit is anders. Het aantal vluchten neemt nog steeds toe. Het aantal nachtvluchten wordt steeds vaker als 'noodzakelijk' door RTHA toegelaten of krijgt de status 'vertraging'. Op deze wijze probeert Rotterdam The Hague Airport onder de opgelegde grenzen uit te komen.

Hier mag nog eens gesteld worden dat de grenzen in de mate waarin het vliegveld overlast mag produceren niet zijn opgelegd om het vliegveld dwars te zitten. De grenzen zijn opgelegd ter bescherming van de omwonenenden. De Vereniging vindt dat het niet mogelijk moet zijn dat de expansiedrift van het vliegveld een argument is om de omwonenden hun bescherming (deels) af te nemen.

*) Wij vragen nieuwe leden uit hoeveel personen hun huishouden bestaat. Gemiddeld is dit aantal 3 personen. Het aantal personen dat zich via deze vereniging laat vertegenwoordigen is dus 3x meer dan het aantal leden!

Wie kan lid worden van de BTV

Wie kan lid worden van de BTV?

Iedereen die de Bewonersgroep Tegen Vliegtuigoverlast wil steunen kan lid worden!
Dat kan zijn omdat u overlast ondervindt van het vliegverkeer op Rotterdam-The Hague Airport of omdat u vindt dat de huidige overlast zeker niet verder mag toenemen. Door het het aanmeldingsformulier volledig ingevuld op te sturen wordt u lid ! U ontvangt vervolgens een welkomstbericht van de secretaris en de contributiefactuur van de penningmeester. De contributie voor dit kalenderjaar is vastgesteld op € 10,- Elke extra bijdrage (kennis, kunde, inzet of financieel) wordt van harte toegejuicht ! Klik hier om te zien wat voor hulp op dit moment gezocht wordt.
Niet-natuurlijke personen, zoals een bewonersvereniging, volkstuinenvereniging of bijvoorbeeld een milieuorganisatie, kunnen geen lid worden, maar kunnen de BTV wel steunen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van kennis en informatie of door voorlichting. Financiële steun kan in de vorm van een donatie. Graag komen we met u in gesprek.

Hieronder een lijst van woonplaatsen waarvandaan veelvuldig overlast van Rotterdam The Hague Airport wordt gemeld. Ook inwoners van de 'overige' woonplaatsen zijn hartelijk welkom.

Locaties Meldingen Geluidsoverlast RTHA

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Bron: DCMR klachtenregistratie Rotterdam The Hague Airport.

Wat kunt u van de BTV verwachten?

Wat kunt u van de BTV verwachten?

  • De BTV informeert via de pers, bestuurders en ambtenaren van de gemeenten, de provincie, de rijksoverheid; de Tweede Kamer, politieke partijen, verwante organisaties de standpunten van de BTV. Tevens informeert de Vereniging BTV via zijn website, nieuwsbrieven en social media over ontwikkelingen rond het vliegveld en de daar aan verbonden overlast.

Hoe kunnen leden de BTV helpen?

Bent u gemotiveerd om zich aktief in te zetten tegen Vliegtuigoverlast?

De BTV zoekt altijd vrijwilligers voor projecten.

 

Leden kunnen op verschillende manieren meehelpen.

Omdat het bestuur bestaat uit een klein aantal personen/vrijwilligers, is elke hulp welkom. De BTV heeft een bestuur en daarnaast zijn er gemotiveerde adviseurs. Heeft u specifieke kennis of toegang tot relevante contacten? U kunt hiermee vele duizenden gedupeerden allicht helpen door adviseur te worden van de BTV. 
Het is ook heel prettig als leden bepaalde kennis of ervaring met het bestuur willen delen, bijvoorbeeld op terrein van milieu algemeen, of geluidhinder of luchtverontreiniging in het bijzonder, op juridisch terrein, of op planologisch terrein, e.d. Het mee-promoten van BTV standpunten naar politici helpt ook.

Leden kunnen altijd meehelpen om folders te verspreiden: flyeren in een paar straten in uw eigen buurt. Dat kan al weer nieuwe leden opleveren. Ook andere hulp bij ledenwerving is welkom, zoals je buren informeren over de BTV, of namens de BTV aanwezig willen zijn bij relevante activiteiten in de wijk. Helpen met het ontwerpen van folders en ander voorlichtingsmateriaal kan ook. Overlast melden bij de DCMR. Dit alles kan op ad hoc basis, of meer structureel als lid of adviseur van het bestuur. Alle beetjes helpen.

Hoe krijgt de BTV informatie?

Hoe krijgt de BTV informatie?

  • Kennis over de plannen en het politieke en maatschappelijk draagvlak wordt vergaard uit rapporten, persoonlijke gesprekken, krantenartikelen, (inter)nationale wet- en regelgeving en via internet. Ook bestuderen we door derden verricht onderzoek naar de samenhang tussen de ontwikkeling van het vliegverkeer en de door omwonenden ondervonden hinder.
  • De BTV onderhoudt nauwe kontakten met verwante (bewoners-) en milieuorganisaties die zich direct of zijdelings met de ontwikkelingen rond het vliegveld bezighouden.
  • Inmiddels is er vrijwel geen krant, bestuurder of politieke partij meer die niet van de visie en afwegingen van de BTV op de hoogte is.
  • De BTV is economisch en politiek onafhankelijk.

Bestuur

Leden en bestuur

De vereniging vertegenwoordigt de leden. Dit aantal groeit gestaat. Dit betreft mede een groot aantal huishoudens met meer dan 1 persoon.
Daarnaast ontvang de BTV regelmatig steunbeteugingen van niet-leden. Het aantal omwonenden die overlast als gevolg van vliegverkeer op RTHA ondervindt, is dus in ieder geval enkele malen groter dan het aantal het aantal betalende leden. De leden worden regelmatig geinformeerd over de stand van zaken wat betreft de luchthaven Rotterdam.

De BTV bestaat uit een kernbestuur personen, ondersteund door adviseurs.
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter is tezamen met de andere bestuursleden bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Het BTV-bestuur en de adviseurs opereren op vrijwillige basis.

Bestuur

 Voorzitter:  Vacant 
   Voorzitter ad interim: Alfred Blokhuizen; tel: 06-28557325
 Secretaris:   Servaas Sinnecker, contact tel. 0621562258, email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.
 Penningmeester:   Wil van Leeuwen, tel: 06-57990575
 Bestuurders  Alfred Blokhuizen, Ivana Citterbartova
 hier is een vacature voor extra bestuurder.
Adviseur(s):   • Janneke van der Hooft
 • Be Bosman
 • Richard Abbenhuis; adviseurs met het specifieke taakveld promotie, ledencommunicatie en -werving en ledenbehoud;
 • Mr. Henk Kamps, juridisch adviseur
 • Meerdere AdHoc adviseurs met specifieke relevante kennis 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

Adres:

Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport
Postbus 33131
3005 EC Rotterdam

K.v.K. nummer: - Rotterdam 40.34.49.55
Bankrekening NL10 INGB0000330416

Samenwerking

De BTV is onafhankelijk en niet gekoppeld aan politieke stromingen. De Vereniging heeft geregeld contact met andere belangenorganisaties waaronder de Zuid-Hollandse Milieufederatie en de Stichting Natuur en Milieu en andere Bewonersgroepen rond andere luchthavens.

Privacy

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden binnen de BTV gebruikt voor de ledenadministratie. Het doel van deze ledenadminstratie is gebruik ten behoeve van en in het belang van:

- registratie / bijhouden van het aantal unieke leden
- verzendingen en informatieverstrekking aan de leden
- administratie rond activiteiten
- de registratie van financiële verplichtingen waaronder de contributie
De gegevens worden alleen door de vereniging zelf benut en nimmer uitgegeven aan derden. 

***************

Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV), gevestigd aan Vuurpijlstraat 12A, 3053 EZ Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.btv-rotterdam.nl
Vuurpijlstraat 12A, 3053 EZ Rotterdam tel +31618053366

Persoonsgegevens die wij verwerken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV)) tussen zit.
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: De reguliere consumentenprogramma's van Windows en Office. Voor de administratie e-boekhouden.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Naam, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, e-mailadres > gedurende het gehele lidmaatschap > om u te informeren over activiteiten en te factureren voor lidmaatschap.

Delen van persoonsgegevens met derden
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Vereniging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast (BTV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Opgesteld te Rotterdam, 24 mei 2018

Heeft u hierover vragen, stuur dan een bericht.

Over ons

Klik op één van bovenstaande uitklapteksten voor antwoord.

Klik op één van bovenstaande uitklapteksten voor antwoord.Copyright ©  BTV-RotterdamAirport 2020 Twitter bird logo    
Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast - BTV-RotterdamAirport


 

e-boekhouden

 

Bestuurstafel

Lid worden?