Handhaving milieubepaling RTHA

Overzicht van de "handhaving milieubepaling Rotterdam The hague Airport" zoals deze op 13 november 2015 gedateerd bij bestuur van de BTV-RotterdamAirport is aangeboden.

Met o.a. Grenswaarden geluid, Regels een Vertrekprocedures.

Klik hier voor de volledige bijlage.


 

ILT Inspectie Leefomgeving en transportILT Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ITL) is verantwoordelijk vast te stellen of Rotterdam The Hague Airport (RTHA) binnen de grenzen blijft van het geldende aanwijzigingsbesluit, in de volksmond ook wel vliegplafond genoemd. Het vliegplafond wordt per gebruiksjaar beoordeeld, tussentijds stelt ITL kwartaalrapportages op. Conform de wettelijke bepaling loopt een gebruiksjaar niet gelijk aan een kalenderjaar maar loopt van 1 november tot 31 oktober van het daarvolgende jaar. De ITL rapporteert aan de verantwoordelijke bewindspersoon van het ministerie van Infrastructuur en milieu, te weten de Staatssecretaris.

Hieronder treft u de meest recente handhavingsrapportages van ITL aan.

Kalenderjaar  Highlights
2018 De grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten  zijn niet
overschreden;
In totaal 1286 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden,
waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd
2017 De grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten  zijn niet
overschreden;
In totaal 1029 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden,
waarbij geen overtredingen zijn geconstateerd
2016

Overzicht  van rapportage start met de melding dat er geen overschrijdingen zijn van handhavingspunten. In het onderstaande blok staat het bericht over het bezwaar dat de BTV hier tegen aantekende. 


2016

BTV tekent bij ILT bezwaar aan tegen afwijzing van ons verzoek de opgelegde maximum aantal nachtvluchten te handhaven.

2015

De belangrijkste bevindingen en acties van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het gebruiksjaar 2015 zijn, dat:
 de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten niet overschreden zijn;
 in totaal 975 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarbij twee overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot starts na 23.00 uur;
 in verband met één van deze overtredingen een waarschuwingsbrief naar de betreffende luchtvaartmaatschappij is gestuurd;
 met betrekking tot circuitvluchten geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 in totaal 294 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 20 in de nacht;
 alle onderzochte afwijkingen van tolerantiegebieden van vertrekprocedures het gevolg waren van aanvullende instructies van LVNL.

2014

De belangrijkste bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het gebruiksjaar 2014 zijn, dat:

 1. de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten niet overschreden zijn;
 2. in totaal 941 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden en dat daarbij geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 3. met betrekking tot circuitvluchten geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 4. in totaal 328 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 13 in de nacht.
2013

De belangrijkste bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het gebruiksjaar 2013 zijn, dat:

 1. de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten niet overschreden zijn;
 2. in totaal 911 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden en dat daarbij geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 3. met betrekking tot circuitvluchten geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 4. in totaal 268 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 21 in de nacht.

noot: het gebruiksjaar 2013 loopt van 1 november 2012 t/m 30 oktober 2013

2013

De belangrijkste bevindingen van de Inspectie Leefomgeving en Transport over het 3e kwartaal van het gebruiksjaar 2013 zijn, dat:

 1. de grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten niet overschreden zijn en er ook geen dreigende overschrijdingen zijn;
 2. in totaal 666 nachtvluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden en dat daarbij geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 3. met betrekking tot circuitvluchten geen onrechtmatigheden zijn geconstateerd;
 4. in totaal 210 militaire vluchten op de luchthaven hebben plaatsgevonden, waarvan 20 in de nacht.