F.A.Q.'s: Veel gestelde vragen over luchtvaart en de gevolgen hiervan.

"FAQ" staat voor Frequent Asked Questions. Vertaald: Veel Gestelde Vragen

Overlast

'Klachten' heten eigenlijk 'meldingen'

Vragen en antwoorden over overlastmeldingen

Luchtvaart

Vragen / antwoorden over luchtvaart

Vraag en antwoord over luchtvaart

Lidmaatschap

Vragen / antwoorden voor leden

Vraag en antwoord lidmaatschap

Is dat zo

Stellige opmerkingen van luchthaven

Hoe het wel zit

Vragen over overlast en vervuiling

Vliegtuigen vormen overlast bij steden?

Vliegtuigen vormen overlast bij steden?

Al het gemotoriseerde verkeer draagt bij aan vervuiling op verschilende manieren.

Vanwege de fysieke omvang van een vliegtuig is de vervuiling per toestel vele malen hoger dan particuliere auto's. Vliegtuigen zorgen bij taxiën, stijgen, overvliegen en landen in omgeving van bewoond gebied voor een grote overlast:

  • Geluidsproductie komt op sommige plaatsen boven de pijngrens
  • Vliegtuigen produceren enorme CO2 uitstoot
  • Vliegtuigen produceren grote hoeveelheden ultra fijnstof
  • Vliegtuigen produceren stikstof
  • De grond en het grondwater op en nabij het vliegveld is verontreinigd met PFAS
  • Het risico op een ramp is bij vliegbewegingen boven bewoond gebied vele malen groter dan bij autoverkeer in dat zelfde gebied
  • Het risico op een milieuramp is bij vliegtuigbvwegingen boven steden niet in kaart te brengen

Vragen over luchtvaart algemeen & Rotterdam The Hague Airport

Kan luchthaven RTHA uitbreiden?

Kan luchthaven RTHA uitbreiden?

Ja, het vliegveld kan uitbreiden.

Denk hierbij vooral aan uitbreiding in het aantal vluchten en uitbreiding in het aantal uren dat de luchthaven geopend is.
Daarnaast kan het fysiek uitbreiding in het aantal bedrijfspanden.
De grootste zorg is het voornemen van Rotterdam The Hague Airport om het aantal te vervoeren personen in een aantal stappen te verhogen van 1 miljoen per jaar tot 4 miljoen.
Onder druk van publieke en politieke opinie verandert de directe van de luchthaven het streefgetal nog al eens, maar zij hebben hun zinnen gezet om meer vluchten.

Omdat er geen ruimte is voor meer start- en landingsbanen houdt dit in dat het aantal vluchten volgens dit plan wordt verviervoudigd. Dit geeft een onleefbare situatie voor een grote groep bewoners. Een onpartijdige 'verkenner' heeft onderzoek verricht of er draagvlak is onder de burgers voor uitbreiding. Dit draagvlak is er niet. Of nu gesproken wordt over verdubbeleing of verviervoudiging van het aantal vluchten, geen van deze opties is haalbaar op basis van draagvlak.
Uiteindelijk beslist de politiek, in de geval de Minister van I&W.
Lees het rapport van de Verkenner hier.
Lees de actuele stand van zaken over het Luchthavenbesluit in het Dossier Luchthavenbesluit.

Vragen de vereniging BTV en lidmaatschap

Waarom zou ik lid worden van de BTV?

Waarom zou ik lid worden van de BTV?

Rotterdam is een industriële stad. Midden en Zuid hebben een intensieve haven. De Noordelijke kant is omringd door snelwegen (A20, A13 en straks A16) die momenteel al voor veel overlast en verontreiniging zorgen.

Aan de Noordrand (Doenkade) komt een vier baans snelweg, terwijl op de HSL-spoor sinds eind 2013 zeer luidruchtige treinen rijden en er vlak langs de Randstadrail E-lijn, die sinds 2013 de frequentie heeft verhoogd.

Rotterdam The Hague Airport produceert een grote hoeveelheid aan geluidsoverlast, levert veel CO2 uitstoot, stikstof en fijnstof en vormt een veiligheidsrisico in de omgeving. Juist Rotterdam The Hague Airport heeft nu plannen om het aantal vliegbewegingen drastisch uit te breiden

Kinderen krijgen slaapstoornissen en groeien op in een ongezonde omgeving. Het is de som van alle vervuiling die bij elkaar komt. Het binnen de perken houden van de de overlast van deze grote en vervuilende machines heeft hoogste prioriteit. 

De Vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast - Rotterdam is een erkende gesprekspartner. Hoe meer leden hoe meer invloed de vereniging heeft. Wordt daarom lid. Voor een paar euro draag je bij aan een leefbare toekomst voor jezelf en onze nazaten. Klik hier om aan te melden.

 

Is dat zo?

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) doet opmerkelijke uitspraken.

Afgelopen jaren is vaak gebleken dat woordvoerders van het vliegveld vaak uitspraken doen die aangepast zijn aan het belang van zijn toehoorders. In de praktijk wordt slechts een deel van de situatie uitgelicht door de woordvoerder om overlast of vervuiling te ‘vergoedelijken’.

Tot deze woordvoerders behoort zeker ook de directeur Ron Louwerse. Dankzij zorgvuldige research van onze adviseurs kunnen tal van onjuiste uitspraken worden 'ontmaskerd.'

Veel gebruikte kreten om de aanwezigheid en uitbreidingsplannen van RTHA te rechtvaardigen zijn vage omschrijvingen "goed voor de werkgelegenheid" en "stillere vliegtuigen". Dit klinkt veelbelovend, maar lees hier wat het in werkelijkheid betekent.

Image

Met regelmaat worden de uitspraken onderbouwd met fantastische illustraties. Maar, wat is hier van realiseerbaar?

"De politiek heeft zich uitgesproken voor behoud en uitbouw van vliegveld".

Is dat zo?

Deze stelling werd jarenlang geuit op de website van het vliegveld. Vanaf 2022 is deze uitspraak verdwenen.

Het tij is aan het keren.
RTHA citeerde graag uitspraken uit 2003 tot 2007. Tot die tijd lukte het de luchthaven om de politiek te laten geloven dat de aanwezigheid van een vliegveld voor economische groei zorgt in de regio.
In de realiteit groeit het verzet tegen de voorgenomen plannen van het vliegveld. Omringende gemeentes zien dat de grondwaarde van woningen aanzienlijk daalt bij toename van luchtvaart over de stad. Tevens wordt een sterk signaal afgegeven in de DCMR-rapportage dat in de periode 2012 - 2014 een verdubbeling van het aantal klachten over het vliegveld is geweest. Ook in latere jaren steeg het aantal melders en het aantal meldingen. Steeds meer komt de nadruk op de andere negatieve gevolgen van deze luchthaven als vertrekpunt voor ‘fun-reizen’: de enorme verspilling van fossiele brandstof, de CO2 uitstoot, de ultrafijn stofproductie en het opslurpen van heel veel kostbare grond waar amper een vergoeding voor wordt betaald.
Steeds meer politieke partijen verzetten zich tegen uitbreiding. Sinds 2021 is een keerpunt ontstaan. In dat jaar opperde GroenLinks om een conceptidee van de BTV uit te roepen tot verkiezingsprogramma: Sluit Rotterdam The Hague airport en bouw op deze locatie een park en tienduizend huizen. De plan staat vormgegeven op www.rotterdamcentralpark.nl

Wilt u ook niet nog meer overlast? Word lid
Word lid van de vereniging BTV. Dit is de grootste bewonersorganisatie die zich inzet tegen vliegtuigoverlast.
Dossier MER / Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport
Lees hier de ontwikkelingen rond het dossier MER / Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport.
Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport
Lees hier het dossier "Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport"
Dossier
Lees hier het dossier "Luchtvaartnota & Procedure Luchtruimherziening".