Verzoek tot inhoudelijk debat

Op 28 juli 2014 stuurde de BTV aan de leden van de Commissie bouwen, wonen en buitenruimte (BWB) van de Rotterdamse gemeenteraad deze brief

Middels dit schrijven verzoekt bestuur van de BTV aan te sturen op een inhoudelijk debat met de betrokken wethouder(s). Lees hier het integrale document.