BTV steunt Taming Aviation in actie naar Europees Parlement.

Op initiatief van twee Oostenrijkse wetenschappers, mw. Dr. Jutta Leth (advocaat) en Dr. Susan Haeger (arts) is vorig jaar de organisatie Taming Aviation opgericht.

Taming Aviation - petitieZij maken zich grote zorgen over de gevolgen, die het alsmaar uitbreidend vliegverkeer op de gezondheid en de nachtrust van de omwonden van luchthavens heeft. Zij hebben daarom een petitie voor het Europees Parlement opgesteld.
Deze petitie wordt breed gedragen. Tot nu hebben bijna 150 organisaties van omwonenden, waaronder de BTV, de petitie ondertekend.

Redenen van dit initiatief
•    Het luchtvaartverkeer is de afgelopen jaren meer dan verdubbeld.
•    Het luchtverkeer veroorzaakt nu 5% van alle broeikasgassen. De uitstoot vindt plaats in de hogere luchtlagen en in de stratosfeer.
•    De gevolgen voor zowel de gezondheid als het milieu van het luchtverkeer hebben daardoor langer impact dan bij het wegverkeer. Dit aandeel zal bij een groeiend luchtverkeer alleen maar verder toenemen.
•    Ook zorgt het voor veel geluidsoverlast (meer dan 85 Dba).

Een middelgroot verkeersvliegtuig stoot zowel bij vertrek als bij de landing gemiddeld meer dan 1.000 liter kerosine uit. In totaal 2.030 liter. Daarop rijdt een middelklasse-auto gemiddeld 30.000 tot 35.000 kilometer. Het vliegtuig levert daardoor een zeer grote bijdrage aan het zeer ongezonde en gevaarlijke ultra-fijnstof in de omgeving van de luchthaven.

De luchtvaart betaalt, dankzij de machtige luchtvaartlobby, slechts € 0,012 per liter aan milieubelastingen en BTW. Dat is 40 tot 50 eurocent minder dan de trein en het autoverkeer. Door deze oneerlijke subsidiëring kost bijvoorbeeld het vervoer van Rotterdam naar Maastricht per trein of auto in veel gevallen meer dan pervliegtuig van Rotterdam naar Madrid. Terwijl een vliegtuig daarnaast veel meer geluidshinder voor omwonenden veroorzaakt dan een auto.

De luchtvaart krijgt veel aandacht. Voor de omwonenden, die de gevolgen ondervinden is nauwelijks aandacht. Integendeel, de overlast wordt door de luchtvaartsector gebagatelliseerd.

Wat de initiatiefneemsters willen

Een verbod op nachtvluchten (tussen 22.00 en 07.00 uur) voor al het vliegverkeer in Europa. De mensen kunnen daardoor van een goede nachtrust genieten. De bestemmingen liggen zo dicht bij elkaar dat ze met een goed geplande dagdienstregeling bereikbaar zijn.
U kunt meer informatie lezen over de activiteiten van deze organisatie op de website van Taming Avation.

Meer foto's van de presentatie vindt u hier.