Telstar logoBijdrage RTHA aan regionale economie valt tegen.


Vereniging Tegen Vliegtuigoverlast fronst wenkbrauwen bij lezen rapport Erasmus

Regio - De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) is naar eigen zeggen onthutst over de conclusies van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de economische perspectieven voor Rotterdam The Hague Airport. De vereniging heeft overigens ook veel leden uit Pijnacker-Nootdorp.

Toeristen vertrekken vanaf RTHADe EUR concludeert in haar rapport dat het zakelijk profiel van Rotterdam The Hague Airport 'minder duidelijk is geworden' en 'niet is versterkt'.  Zo halveerde bijna het aantal zakelijke passagiers tussen 2004 en 2009. De bewonersvereniging is geschrokken van deze stelling: "Al vele jaren is immers door Rotterdam The Hague Airport, op verzoek van de gemeente Rotterdam, intensief gewerkt aan het versterken van het zakelijk karakter van het vliegveld. Al deze noeste arbeid heeft blijkbaar geen resultaat gehad", zegt Hubert van Breemen, waarnemend secretaris, tegenover onze redactie.

"Van de voornaamste drijfveer voor de Rotterdamse politiek om een vliegveld op luttele kilometers van het stadscentrum te gedogen - met alle overlast voor omwonenden van dien - is vooralsnog niet veel terechtgekomen", aldus Van Breemen. Ook over de bijdrage van Rotterdam The Hague Airport aan de regionale economie, kan de universiteit geen hoopvolle conclusie trekken: het rapport concludeert dat de bijdrage van het vliegveld aan de regionale economie 'minder hard is gegroeid dan was voorzien'. Terwijl de Rotterdamse economie tussen 2004 en 2008 groeide, daalde het aantal passagiers op zakelijke Rotterdam The Hague Airport bestemmingen.

Geen actueel en eigenstandig onderzoek
Overigens vindt Van Breemen het opvallend, dat de Erasmus Universiteit geen actueel en eigenstandig onderzoek heeft gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van het vliegveld in de groene achtertuin van Pijnacker en Lansingerland, maar heeft volstaan met het weergeven van de resultaten van ouder onderzoek. "Het had de onderzoekers gesierd om de oude kengetallen aan een nieuwe toetsing te onderwerpen.

Economische cijfers
Wel relativeert de universiteit de werkgelegenheidscijfers die Rotterdam The Hague Airport zelf hanteert sterk: zo stelt men dat circa 2.500 arbeidsplaatsen directe werkgelegenheid oplevert. De onderzoekers stellen dat dit getal van 2.500 'niet is onderbouwd', en 'aan de hoge kant is.' En eerder ongeveer 1.360 zou moeten zijn. Van Breemen wijst er namens de vereniging voorts op dat bij alle economische cijfers een aantal zaken moet worden bedacht. Allereerst dat het vliegveld een fors oppervlakte aan grond omvat. Voorts dat uit een document van Stadsontwikkeling blijkt dat minstens 13 sectoren in de regio Groot Rijnmond aanzienlijk meer bijdragen aan de werkgelegenheid.

Vakantievluchten verminderen
De vereniging stelt verder dat bij gelijkblijvende capaciteit, een zakenluchthaven meer oplevert dan een luchthaven die vooral vakantievluchten aanbiedt. "Naar de mening van de BTV zou dit een goede reden zijn om het aantal vakantievluchten te verminderen en uiteindelijk alleen zakenvluchten toe te staan: dat levert de regio meer op en leidt tot minder overlast voor de omwonenden."

Bron: Telstar Online
wo 4 feb 2015