Onduidelijke Economische Perspectieven voor Rotterdam The Hague Airport

Reactie BTV op het rapport  van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) inzake de Economische Perspectieven voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De EUR concludeert in haar rapport dat het zakelijk profiel van RTHA ‘minder duidelijk is geworden’ en ‘niet is versterkt’.  Zo halveerde bijna het aantal zakelijke passagiers tussen 2004 en 2009!

De BTV is onthutst over deze  conclusies die de EUR trekt over het economisch perspectief van RTHA. Al vele jaren is immers door RTHA, op verzoek van de gemeente Rotterdam, intensief gewerkt aan het versterken van het zakelijk karakter van RTHA. Al deze noeste arbeid heeft blijkbaar geen resultaat gehad. Van de voornaamste drijfveer voor de Rotterdamse politiek om een vliegveld op luttele kilometers van het stadscentrum te gedogen (met alle overlast voor omwonenden van dien)  is vooralsnog niet veel terechtgekomen.

Ook over de bijdrage van RTHA aan de regionale economie, kan de EUR geen hoopvolle  conclusie trekken: de EUR concludeert dat de bijdrage van RTHA aan de regionale economie ‘minder hard is gegroeid dan was voorzien’. Terwijl de Rotterdamse economie tussen 2004 en 2008 groeide, daalde het aantal passagiers op zakelijke RTHA bestemmingen.

Overigens vindt de BTV het opvallend, dat de EUR geen actueel en eigenstandig onderzoek heeft gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van RTHA, maar heeft volstaan met het weergeven van de resultaten van ouder onderzoek. Het had de EUR gesierd om de oude kengetallen aan een nieuwe toetsing te onderwerpen.

Wel relativeert de EUR de werkgelegenheidscijfers die RTHA zelf hanteert sterk: zo stelt RTHA dat RTHA  ca. 2.500 arbeidsplaatsen aan directe werkgelegenheid oplevert. De EUR stelt dat dit getal van 2.500 ‘niet is onderbouwd’, en ‘aan de hoge kant is.’ En eerder ca. 1.360 zou moeten zijn.  

De BTV wijst er voorts op dat bij alle economische cijfers rond RTHA een aantal zaken moet worden bedacht. Allereerst dat RTHA een fors oppervlakte aan grond omvat. Voorts dat uit een document van Stadsontwikkeling blijkt dat minstens 13 sectoren in de regio Groot Rijnmond aanzienlijk meer bijdragen aan de werkgelegenheid.

De EUR stelt dat bij gelijkblijvende capaciteit, een zakenluchthaven meer oplevert dan een luchthaven die vooral vakantievluchten aanbiedt.  Naar de mening van de BTV zou dit een goede reden zijn om het aantal vakantievluchten te verminderen en uiteindelijk alleen zakenvluchten toe te staan: dat levert de regio meer op en leidt tot minder overlast voor de omwonenden.
Rotterdam, 4 februari 2015.

Lees hier het bericht in PDF