Vragen aan Staatssecretaris I&M over ultrafijnstof op Rotterdam The Hague Airport

Op 23 april 2015 schreef de BTV aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Mevr. Wilma Mansveld

De BTV volgt het debat over ultrafijnstof en luchthavens met grote belangstelling. Bestuur ontving recent verontrustende signalen uit onze ledenkring van leden die er op duiden dat lokale huisartsen inmiddels bevestigen dat patiënten aandoeningen hebben ten gevolge van (cumulatie van) luchtverontreiniging door RTHA en nabij gelegen autowegen.
In dat kader stelde het bestuur een aantal vragen:

  1. Heeft u inmiddels besloten om het ultrafijnstof onderzoek, dat in uw opdracht door het RIVM wordt gedaan, ook betrekking te laten hebben op RTHA?
  2. Bent u bereid te bewerkstelligen dat bij het vervolgonderzoek ook worden betrokken de DCMR, de lokale huisartsen en GGD’s?

Lees hier de volledige brief