Vind gemeten geluidsoverlast op uw adres

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is al jaren doordrongen van de grote gevolgen die geluidsoverlast voor de volksgezondheid heeft.

Om die reden kan van heel Nederland op basis van een postcode en huisnummer worden gezocht wat de gemeten geluidsoverlast op dit adres is.
Beter gezegd: wat de geluidsoverlast per 2011 was. De verdubbeling van het aantal klachten die tussen 2012 en 2014 over Rotterdam The Hague Airport zijn gemaakt tellen hier nog niet in mee. De RIVM pagina is geïntegreerd op de website van de BTV.