Vereniging schrijft drie wethouders voor de Volksgezondheid aan.

Het betreft de wethouders van de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland.

Vooruitlopend op berekeningen van de concentraties ultrafijnstof vraagt de BTV hen wat zij met de resultaten gaat doen (al is het op basis van het zogenaamde voorzorgbeginsel) en welke consequenties daaraan wordt verbonden wat betreft het standpunt van de gemeente(n) betreffende de ambitieuze groeiplannen van RTHA.
Dat het hier gaat om de gezondheid van hun burgers, moge meer dan duidelijk zijn.

Lees hier de brief van 11 mei 2016

Lees hier de onafhankelijke metingrapportage rond ultrafijnstof rond Rotterdam The Hague Airport

 

Hier leest u de reacties van de wethouders.