Expertise gezocht

De vereniging BTV heeft zeer succesvol het concept "Rotterdam Central Park" ontwikkeld. Het plan is door regionale politiek zeer warm ontvangen en biedt serieuze mogelijkheden voor realisatie.

Het is bekend dat vliegvelddirectie niet-onderbouwde argumenten hanteert om zijn bestaansrecht te verdedigen en de redenen aanvoert om uit te breiden. Om die reden is binnen de BTV een werkgroep opgericht dat zich bezig houdt met het doet is het vormgeven van een ruimtelijke onderbouwing voor de realisatie. Wij bestrijden de ‘bluf’ met ‘feiten’ en ‘informatie’.

Rotterdam Central Park

Vrijwilligers gezocht

Hiervoor zoeken wij voortvarende vrijwilligers die vanuit hun deskundigheid aan willen bijdragen. Wij zoeken de volgende deskundigen:

  • ecoloog;
  • stedenbouwkundige (ontwerper, dus geen beoordelaar);
  • archeoloog;
  • planeconoom;
  • verkeerskundige;
  • water(bouw)deskundige;
  • bouwkundige.

Geef u op via ons contactformulier waarin u duidelijk aangeeft waar uw deskundigheid ligt, hoeveel uur per week vrij kunt maken en hoe we u kunnen bereiken.

De inzet van de vrijwilligers wordt beloond met een vermelding in het colofon van de ruimtelijke onderbouwing als dank voor de getoonde inzet. Dit document zal een prominente plaats krijgen bij betreffende instanties, dus een prima ‘binnenkomer’.

Zonder deze deskundigen kan het plan Rotterdam Central Park niet verder gestalte krijgen. Dus meld u aan en doe mee! Natuurlijk kunt u via het formulier u ook aanmelden voor aanvullende informatie.

Hartelijk dank.

Deel uw expertise