BTV-RotterdamGeslaagde bijeenkomst BTV-vrijwilligers

Op 9 januari werden de vrijwilligers ontvangen met een gezellige borrel.

Tientallen leden en sympathisanten hebben zich in het afgelopen jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt in onze gezamenlijke strijd tegen de overlast van RTHA. Mede dankzij deze vrijwilligers is het ledental fors gegroeid, tot boven de 1600 gezinnen. De petitie is duizenden keren getekend nadat de vrijwilligers mensen hebben opgeroepen met flyeren.

Vrijwilligersavond 09 januari 2023 Vrijwilligersavond 09 januari 2023

Vrijwilligersavond 09 januari 2023

Meerdere bewoners hebben tijdens inspraakrondes hun zorgen uitgesproken tijdens uiteenlopende raads- en commissievergaderingen in de omringende gemeentes. Dit was niet zonder resultaat! Voorzitter Alfred Blokhuizen dankte deze vrijwilligers nadrukkelijk. Met ons allen is een kentering ontstaan in het politieke denken. Het is niet meer vanzelfsprekend dat een luchthaven, tegen de stad gebouwd, kan blijven groeien.

Tijdens een informeel samenzijn konden de zeer gemotiveerde bewoners nader met elkaar kennis maken en hun ervaringen uitwisselen. Wijkcentrum “De Buurtvrouw” werd bedankt voor de gastvrijheid.

Rotterdam, 9 januari 2023