OrendichtBTV dient ‘zienswijze’ in op concept Luchtvaart-nota.

Minister Cora van Nieuwenhuizen ( minister van Infrastructuur en Waterstaat ) heeft een concept nota gepubliceerd over de toekomst tot 2050 van de Luchtvaart.

De Vereniging BTV heeft hierop een zienswijze ingediend als reactie. Het commentaar is terug te vinden elders op deze site. Het document bestaat uit twee delen. Deel 1 is een verwoording zoals de Vereniging aankijkt tegen de plannen van de minister en Deel 2 is een economische analyse. Voor deze analyse zijn twee onafhankelijke specialisten ingehuurd. De specialisten zijn de economen Walter Manshanden, expert ruimtelijk-economische ontwikkeling, Neo Observatory en Leo Bus, (transport- en ruimtelijk econoom, Leobus.nl).

Geen Spaander

De samenvatting is dat de BTV, net als veel andere critici geen ‘spaander’ heel houden van de toekomstvisie van de minister. Zij heeft slechts één vooropgesteld plan en dat is groei van de luchtvaartsector. Vervolgens bedenkt zij hier de argumenten voor om het plan ‘te verkopen’. Omdat zij weet dat er veel weerstand is tegen haar groeiplannen, is het idee om luchthavens meer geluidsruimte te laten ‘verdienen’ door de overlast terug te brengen. Vervolgens mag de ‘gewonnen ruimte’ weer worden volgevlogen. Dit levert dus niets op voor de omwonenden.

Fantasie

De minister schuwt er niet voor om cijfers en fantasie door elkaar heen te halen en aannames niet op juistheid te controleren maar wel als waarheid te gebruiken.
Met name de uiterst slechte onderbouwing van haar plan stuit op veel kritiek. Een voorbeeld is dat de overlast teruggebracht wordt door elektrisch te gaan vliegen. Er wordt gesuggereerd dat deze toestellen fluisterstil zullen zijn. Dat blijkt niet te kunnen. Sterker: elektrisch vliegen kan tot en met 2050 op zijn best alleen met kleine vliegtuigjes en niet met een Boeing 737 of 747.
Op vergelijkbare wijze gaat zij door en ‘plannetjes’ en ‘ideetjes’ die niet op feiten zijn gecheckt.
De door de BTV ingediende zienswijze is verspreid naar meerdere provinciale en lokale betrokken instanties, ambtenaren en politieke partijen. De reacties zijn overwegend zeer positief.

Wij wachten af wat de reactie van de minister is op niet alleen onze onderbouwde kritiek, maar ook van meerdere andere zaken.
Lees ook: tekst zienswijze van BTV-Rotterdam

Rotterdam, 7 juli 2020