In memoriam Henk Kamps

HENK KAMPS is op 12 juni 2021 overleden, na een lange aanloop gevolgd door een kort en hevig ziekbed.

Hendircus Maria (Henk) Kamps vervulde verschillende rollen van maatschappelijk en politiek belang. Wij was ondermeer vicevoorzitter en later voorzitter van de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek. Na zijn werkzame carrière heeft hij voor de BTV-Rotterdam met verve een adviseursrol vervuld. Deze moest hij wegens gezondheidsproblemen voortijdig beëindigen.
Bestuur en adviseurs zijn hem dankbaar voor de getoonde inzet en gedrevenheid. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden, Lidia, Tim, Wart en Nikki en Paul, die verder moeten zonder hem.
De uitvaart heeft inmiddels in besloten kring plaats gevonden.

Henk Kamps - 7 oktober 1949 - 12 juni 2021
Henk Kamps - * 7 oktober 1949 -  † 12 juni 2021