Nieuwsbrief augustus 2017

Beste leden, onderstaand onze nieuwsbrief 2017-3 van augustus 2017. Deze is tevens als PDF te downloaden.

VERENIGINGSZAKEN

Allereerst een warm welkom aan alle nieuwe leden. De groei van het aantal leden houdt gestaag aan. We hebben inmiddels 822 leden. Ons draagvlak is daarmee verder vergroot.

Nieuwe leden melden zich veelvuldig aan dankzij onze flyer. Heb je zin en tijd om mee te helpen bij het verspreiden van de BTV flyer, meld je dan aan bij onze ledenwerver Richard Abbenhuis. Hij zorgt ervoor dat je flyers krijgt en overlegt met je over welke straten je kunt flyeren. Enkele actieve leden helpen ons al met het verspreiden van de BTV flyer, maar extra handjes kunnen we altijd gebruiken. Interesse? Meld je bij Richard aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

We krijgen ook nieuwe leden via mond op mond reclame. Het blijft daarom nuttig om je buren, andere straatgenoten, of je vrienden en bekenden te interesseren voor het BTV lidmaatschap.
Nieuwe leden kunnen zich gemakkelijk aanmelden via onze webpagina www.BTV-RotterdamAirport.nl (knop Inschrijfformulier) of via onze Facebookpagina (knop Contact met ons opnemen).

Ook de afgelopen maanden zijn we regelmatig in het nieuws gekomen. Via onze website en Facebookpagina is dit na te lezen.

VIDEO

Op onze laatste Algemene Ledenvergadering hebben we een eerste versie laten zien van een BTV promotiefilmpje. Dat was door één van onze leden gemaakt. Hierna is besloten om met hulp van een professional een verbeterde versie te maken. Deze versie staat op onze website en onze Facebookpagina. We hebben tegelijkertijd een eigen You Tube kanaal geopend: ook daar is de video te zien, samen met nog enig ander materiaal. Wij nodigen u graag uit om er eens naar te kijken. En anderen er op te attenderen. https://goo.gl/ZBmUUk
YouTube

POSTER

De BTV raamposter hangt al bij veel leden voor het raam. Dit zorgt voor extra zichtbaarheid van de BTV. Wilt u een de poster ontvangen, dan kunt u er altijd een opvragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het blijkt dat de posters helaas verkleuren in de zon. Mocht u een nieuwe poster willen kunt u deze uiteraard opvragen.

GEMEENTERAADSVERKIEZING 2018

De gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in maart 2018. Veel politieke partijen bereiden zich al voor. De verkiezingsprogramma’s worden op dit moment geschreven.

De BTV stelde een wensenlijstje op en stuurde dat naar alle politieke partijen in de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Deze lijst heeft veel aandacht gekregen in de media.
2017-07-26-HvH-Verlanglijstje

WIJZIGING BESTEMMINGSPLAN LUCHTHAVEN

De luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het in februari 2017 in de gemeenteraad Rotterdam vastgestelde bestemmingsplan RTHA. Daarmee is dit bestemmingplan nog niet definitief. Om die reden is er door RTHA nog geen nieuwe milieuvergunning aangevraagd bij de DCMR. Zodra deze aanvraag er ligt, zal de BTV zich melden vooral op het punt van het proefdraaien.

LUCHTHAVENBESLUIT

Begin mei verscheen het concept standpunt van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR) met betrekking tot de uitbreidingsplannen van het vliegveld RTHA. Het concept standpunt van de BRR is een belangrijke stap in het proces. Hierin wordt duidelijk hoe de wethouders van Rotterdam, Schiedam en Lansingerland en de gedeputeerde van Zuid Holland denken over de groeiplannen van RTHA. De BRR constateert dat er geen draagvlak is voor groei voor RTHA. Daarnaast vinden zij dat er extra handhavingspunten moeten komen, dat er voor het commerciële en maatschappelijk verkeer één geluidszone moet blijven en dat er onderzoek gedaan moet worden naar evt. verplaatsing van het maatschappelijk verkeer. Op 14 mei publiceerde de BTV zijn uitgebreide reactie op het concept BRR advies.

- Op 17 mei organiseerde de BTV een actie bij het Stadhuis te Rotterdam voorafgaand aan de Commissievergadering van de gemeenteraad over het concept BRR advies. Er was een grote opkomst en grote belangstelling van de commissieraadsleden en de pers. Dank aan de BTV leden voor hun aanwezigheid. De BTV heeft na de actie ingesproken om de standpunten van de BTV toe te lichten.
2017-05-17-demonstratie

- In Schiedam voerde de betreffende raadscommissie op 23 mei een debat over RTHA. De Schiedamse gemeenteraadscommissie stemde in met het concept BRR advies. Later bevestigd door de gemeenteraad. In Schiedam werkt de BTV nauw samen met de Schiedamse Bewonersorganisatie SOBO.

- Op 24 mei sprak de BTV in bij een hoorzitting van de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid Holland. In juni nog gevolgd door een beknopte schriftelijke samenvatting van het BTV standpunt ten behoeve van de vergadering van Provinciale Staten (PS) eind juni. Met uitzondering van Groen Links en PvdD, stemde de meerderheid van PS in met het concept BRR standpunt. In de pers verscheen later een bericht van de VVD dat de provincie een handreiking aan het vliegveld zal doen, cf. de wens van de VVD. De BTV heeft hierop schriftelijk gereageerd, omdat er in het geheel geen sprake is van een handreiking.

NACHTVLUCHTEN

Op 25 september vindt de mondelinge behandeling plaats van de rechtszaak, die de BTV bij de rechtbank Rotterdam tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over nachtvluchten heeft aangespannen. De BTV constateert met genoegen dat deze rechtszaak al resultaat heeft geboekt vóór de rechter een uitspraak heeft gedaan: het concept BRR advies over RTHA gaat expliciet in op de problematiek van de nachtvluchten op RTHA. De BRR stelt voor om, m.u.v. de nachtvluchten voor maatschappelijk verkeer, in het komende Luchthavenbesluit het aantal nachtvluchten op 600-650 te maximeren, en dat aantal ook te handhaven. Daarmee komt de BRR tegemoet aan de wens van de BTV en zou een eerdere weeffout worden hersteld. Overigens zal de BTV blijven aandringen op nog verdere vermindering van de overlast van nachtvluchten.

TRAUMAHELIKOPTER

In de aanloop naar het nieuwe Luchthavenbesluit, speelt de eventuele verplaatsing van het maatschappelijk verkeer van RTHA een belangrijke rol. Deze is in de volksmond bekend als 'de traumahelikopter'. De verkenner bleek geen overleg te hebben gevoerd met het Traumacentrum Zuid West Nederland. De BTV heeft contact gezocht met het Traumacentrum en zal in augustus daarmee overleg hebben.

OVERLEGORGANEN

- Commissie Regionaal Overleg (CRO) RTHA.

De BTV is vast agenda lid van de CRO en is elke vergadering aanwezig. De BTV zal zich de komende maanden nader bezinnen over zijn positie in de CRO.

- RTHA.
Op 22 mei hadden we ons periodiek overleg met de directie van RTHA. In dat overleg lichten beide partijen hun standpunten toe over RTHA. De BTV hoopt dat t.a.v. de problematiek van de taxiënde vliegtuigen, de samenwerking tussen RTHA en de TU Delft tot een positieve oplossing leidt.

- DCMR.
Op 10 mei vond er een overleg plaats met de DCMR. In het overleg bespreken we de problemen rond het meldingssysteem zodat dit tot verbetering kan leiden. Daarvoor zijn allerlei budgettaire en software matige problemen te overwinnen.

- Landelijk platform van BTV’s.
In juni heeft een eerste overleg plaatsgevonden van bewonersvertegenwoordigers van enkele vliegvelden (Lelystad, Eindhoven e.a.) die zitting hebben in de verschillende CRO’s. De BTV is hier graag bij aangeschoven en heeft dit overleg als nuttig ervaren.. Er zal vervolg aan worden gegeven.

Met vriendelijke groeten, 

BTV-RotterdamAirport

Lees hier het verslag in PDF