Bij het Afscheid van Hubert

Toespraak bij uitvaart Hubert van Breemen. Als voorzitter van de Bewonersvereniging tegen Vliegtuigoverlast is Hubert in het harnas overleden. 

Slechts een klein half uur voor zijn plotselinge overlijden stuurde hij nog een berichtje naar zijn mede bestuurders over een bepaalde aanpassing op de website.

Hoewel hij vorige week in het ziekenhuis was opgenomen, dachten wij allen dat dit een tijdelijke opname zou zijn. En toen het enigszins beter leek te gaan, ging Hubert dan ook alweer snel aan de slag vanuit het ziekenhuisbed.
Deze inzet tot op het laatst was tekenend voor de enorme inzet die Hubert heeft getoond voor onze belangen vereniging.
Hubert is bijna 30 jaar actief geweest voor de BTV in allerlei functies. Aanvankelijk als adviseur en later als bestuurslid en de afgelopen jaren dus als voorzitter. Hubert was daarbij in goed gezelschap van gedreven medebestuurders zoals o.a. Peter Nederveen, Prabodh Jongepier, Jan van Zanten. En niet te vergeten Servaas Sinnecker die ruim 25 jaar met Hubert heeft samengewerkt.
Het ledental is in de jaren ook gestaagd gegroeid en wordt gekenmerkt door een grote diversiteit, van hoog tot minder hoog op de maatschappelijke ladder. Een dwarsdoorsnede van de bewoners voelde zich door BTV en door Hubert uitmuntend vertegenwoordigd.

Zijn rol voor de BTV is dan ook van onschatbare waarde geweest en wij zullen hem dan ook blijvend missen.
Vanuit alle condoleances, berichtjes, steunbetuigingen en gesprekken die we de afgelopen dagen hebben gevoerd, rijst een beeld van hoe Hubert als persoon en als bestuurder was. Een breed gedragen beeld, afkomstig van mensen die Hubert veelal jarenlang meegemaakt hebben en jarenlang intensief met hem samen gewerkt hebben.
Zo wordt Hubert geroemd om zijn professionaliteit, zijn enorme gedrevenheid, zijn kundigheid en zijn dossierkennis in deze voor velen ingewikkelde materie. Ook zijn kritische, maar altijd constructieve wijze van opereren leverde hem veel respect op bij zijn gesprekspartners.

Hij was als geen ander in staat om belangen van de omwonenden van het vliegveld op een buitengewoon correcte wijze voor het voetlicht te brengen.
Ook in zijn zeer grote netwerk kwam zijn combinatie van inhoudelijke intelligentie en sociale vaardigheden tot uitdrukking. Hij had vele contacten bij o.a. overheden, diverse instanties, overlegorganen en media. Altijd werd zijn optreden in deze gremia gekenmerkt door een combinatie van inhoudelijkheid, vriendelijkheid, constructief, integer maar ook vasthoudend.
Eigenlijk hielden we allemaal van Hubert, Onze inspirator, eminente voorzitter, vriend en mensen mens.
Wij leven mee met zijn vrouw Wil en met zijn familie. En vrij vertaald naar George Orwell, sluiten we af met de woorden: ieder mens is uniek maar sommige mensen zijn meer uniek dan anderen. We kunnen Hubert niet vervangen maar we zullen zijn werk zeker voortzetten, waarbij hij ons blijvend tot voorbeeld en tot inspiratie zal zijn.
****EINDE****

Hubert van Breemen

Hubert van Breemen * Rotterdam, 23 juni 1952 - † Rotterdam, 25 september 2017