Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Rotterdam The Hague AirportGeen enkele informatie meer naar bewoners over participatie RTHA

Het participatietraject rond Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is nu volledig ontspoord. Officiële bewonersvertegenwoordigers krijgen geen enkele informatie meer over wat er wordt besproken. Ondertussen vergaderen de luchtvaartmanagers gewoon door en kunnen straks toch een groen vinkje zetten bij de bewonersparticipatie.

Dat groene vinkje wordt mogelijk gemaakt door twee ‘vertegenwoordigers’ van de gemeenten Lansingerland en Schiedam. Dit duo heeft geen contact met bewonersorganisaties, maar is door de twee gemeenten aangesteld. Doordat zij niet opstapten uit het overleg – zoals twee andere bewonersorganisaties dat wel deden – lijkt het erop dat deze twee nu beslissingen gaan rechtvaardigen die voor de bijna 800.000 inwoners van Rotterdam forse extra overlast gaan opleveren.

RTHA

Eerder dit jaar werd ’s lands grootste bewonersvereniging BTV-Rotterdam uit het participatietraject geweerd nadat deze club niet wilde tekenen voor geheimhouding. Immers, wilde het de vorderingen in het participatietraject kunnen delen met zijn leden. Kort daarop stapten de bewonersvertegenwoordigers op van de gemeente Rotterdam – die wel veelvuldig contact onderhouden met bewonersorganisaties – omdat er niets te halen bleek in het traject.

Niets te halen voor omwonenden

Dat gebeurde in overleg met de twee uit Lansingerland en Schiedam, maar die wilden koste wat kost aan tafel blijven zitten. Ondanks dat er voor de burgers van hun gemeenten evenmin iets te halen is in het traject dat aanstuurt op meer vliegverkeer vanaf RTHA en dus gaat zorgen voor meer overlast en vervuiling.

De zittenblijvers worden ondersteund door een coach, betaald door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Deze houdt hen voor dat er wel degelijk wat te halen is, maar over krimp of opheffen van het vliegveld mag niet eens gefluisterd worden.

Diezelfde coach wist eerder al een stel boeren in de omgeving van Lelystad Airport om te turnen van tegenstanders naar voorstanders. Met mooie beloften over het mogen leveren van slablaadjes en wortels voor de broodjes gezond die op het poldervliegveld verkocht zouden gaan worden.

De Rotterdamse afvaardiging in het overleg krijgt na het opstappen geen enkele informatie meer uit het door RTHA betaalde participatietraject. Dat is merkwaardig, omdat Rotterdam veruit de meeste inwoners telt die de toenemende overlast aan den lijve zullen gaan voelen.

Draagvlak ver te zoeken

De gemeente Rotterdam heeft bovendien strenge eisen gesteld aan een eventuele groei van het vliegveld. Eén van de belangrijkste daarvan is dat er regionaal draagvlak moet zijn voor meer vliegherrie. Door het weren van BTV en het opstappen van de Rotterdammers kan daar geen sprake van zijn. Desondanks wordt het lachwekkende traject voortgezet en worden Rotterdammers van alle informatie afgesneden.

Er ontstaan wel vaker vreemde situaties binnen participatietrajecten, maar zoals het nu in Rotterdam gaat is een novum. Twee bewoners, zonder achterban, aangesteld door randgemeenten, bepalen straks dat RTHA een groen vinkje mag zetten bij het hoofdstukje burgerparticipatie.

Als het ministerie zelf niet het fatsoen heeft om hier hard in te grijpen, moet de Nationale Ombudsman dringend optreden. Deze farce mag niet uitmonden in een beoogd groeiscenario voor een volledig overbodig pretvliegveld dat – net als Schiphol – midden tussen de woonwijken

Publicatiedatum 5 april 2022