Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Logo gemeente schiedamSchiedamse burger tegen voorstel VPP

Op 16 mei werd in het gemeentehuis Schiedam voor de burger een presentatie gehouden van het “voorlopig pakket participatietraject” (VPP), opgesteld door RTHA.

Het plan dient als basis voor een aanvraag door RTHA van een nieuw Luchthavenbesluit, later dit jaar. De Schiedammers werden in dit proces vertegenwoordigd door John Witjes, hij is tevens lid van CRO.

Rustiger verloop

In tegenstelling tot de chaotische tafrelen in Lansingerland, verliep deze avond op ordelijke wijze. Dit keer werd de BTV als grootste vertegenwoordiger van de bewoners wel uitgenodigd om het woord te voeren namens de honderden leden in Schiedam. In Lansingerland werd dit door de organisatie verhinderd en werden zelfs 2 politiebussen voor het stadhuis gepost.

Het VPP zou leiden tot minder overlast voor de omwonenden en een gecontroleerde groei voor de luchtvaart. De diverse sprekers, waaronder Alfred Blokhuizen, voorzitter van de BTV, maakte duidelijk de combinatie meer vliegen en minder overlast onmogelijk is te combineren. Het voorstel blijkt doorspekt te zijn met taalkundige slimmigheden en rekentrucs waarmee de onkundige lezer denkt dat er rekening wordt gehouden met de omwonenden.

BTV- in Schiedam   

Misleiding Gemeentes

Nadrukkelijk kwam naar voren dat het plan zwaar inzet op de komst van nieuwe (grotere) toestellen die stiller zouden zijn. Deze informatie wordt geput uit promotiemateriaal van de belanghebbende vliegtuigbouwer. Metingen wijzen uit dat deze toestellen minimaal even veel herrie maken bij vertrek. De eerder genoemde cijfermatige rekentruc wekt bij de gemeentes de indruk dat zij nu eindelijk huizen kunnen bouwen in gebieden waar nu te veel vliegtuigoverlast is. Wanneer de technische informatie wordt geanalyseerd, blijkt het tegendeel. Verworven rechten van bewoners worden afgesnoept. Nachtsluiting wordt sterk ingekrompen en gegoochel met oncontroleerbare cijfers van vliegtuigfabrikanten suggereren dat wanneer er méér wordt gevlogen door grotere toestellen, dat er dan meer rust ontstaat voor de bewoners en dat de luchthaven daarom als beloning nog meer toestellen mag laten vliegen.

Geen draagvlak

Het mag duidelijk zijn dat geen van bewoners in de zaal zich in dit plan kon vinden.
Er werd nadrukkelijk oproep gedaan aan de vertegenwoordiger John Witjes om de schijnvertoning van participatie te verlaten. Immers, door er in te blijven meepraten wordt de conclusie getrokken dat deze vertegenwoordiger (en daarmee alle Schiedammers) het eens zouden zijn met dit plan.

BTV- in Schiedam

Terug naar de tafel

John Witjes is van mening dat hij beter kan blijven proberen te sturen en wil nog een poging doen om iets te bereiken in het voordeel van de bewoners. Anders, beloofde hij, zou hij in juni het overleg verlaten en daarmee aangeven geen draagvlak te willen vormen voor dit plan.

Gemeenteraad en alarmbellen

Bijzonder detail is dat gemeentes Lansingerland en Rotterdam op korte termijn in de Raad een standpunt nemen over dit onderwerp. Schiedam heeft hiertoe geen plannen, ondanks dat het vliegveld uitsluitend overlast biedt en geen voordelen. Om die reden werden aanwezige raadslieden onder de toehoorders opgeroepen dit initiatief naar zich toe te trekken en het plan ter stemming te brengen.
De minister heeft inmiddels laten uitlekken dat als een gemeente dit plan niet afwijst, het wordt beschouwd als maatschappelijk gedragen en dus kan worden uitgevoerd. Dit signaal moet alle alarmbellen laten klinken. De VVD-ministers zijn per definitie altijd luchtvaartlobbyisten geweest, dus de kans dat het onzalige groeiscenario wordt doorgedrukt is groot. Daarom de oproep: Gemeentes neem uw burger in bescherming en verzet u tegen deze plannen.

Gepubliceerd 17 mei 2022