Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Participatietraject RTHA Bewoners pleiten voor beëindiging participatie RTHA

Mensen in de regio Rotterdam zijn woest over het gemanipuleer en gedraai in het participatietraject rond vliegveld Zestienhoven. De procesbegeleiding probeert met woordspelletjes te redden wat er te redden valt, maar officiële bewonersvertegenwoordigers pleiten voor een radicale stop van het traject.

Dit blijkt uit e-mail correspondentie die in handen is gekomen van de redactie. Daarin spreken burgers van ‘wantoestanden’ en een ‘mislukt project’.

“Bij een juiste interpretatie van de grondslagen van participatie had het traject moeten worden gestopt na het uittreden van bewonersvertegenwoordigers. U had de opdracht moeten teruggeven aan Rotterdam The Hague Airport”, aldus een woeste bewoner. “En niet alleen dat, maar inmiddels is duidelijk dat vanuit bewoners geen draagvlak is voor het proces en zeker niet voor het tussenresultaat, het ‘voorlopig pakket participatietraject’.”

 RTHA (foto: Schiphol Groep)

Belangen bewoners geschaad

De bewoners storen zich ernstig aan het feit dat de procesbegeleiders van onder meer het sjieke bureau WesselinkVanZijst dat voorlopig pakket te pas en te onpas aan de lokale politiek presenteren als een gezamenlijk met bewoners bereikt tussenresultaat. “In het pakket zijn op alle fronten de belangen van omwonenden veronachtzaamd en zelfs geschaad. Er wordt alle ruimte geboden aan de luchtvaart om verder te groeien en meer overlast te veroorzaken.”

“In het pakket zijn feiten en effecten verzwegen die essentieel zijn. Hierbij is misbruik gemaakt van de onkunde en het gebrek aan kennis van bepaalde partijen in dit proces, danwel ontbreken de belangen en wensen van omwonenden.”

Een belangrijk punt van misinformatie is volgens de bewoners de zogenaamde 50/50-regel, waarbij de vliegindustrie zogenaamd een ‘gulle geste’ doet aan de omgeving om de helft van de ‘geluidswinst’ van stillere vliegtuigen aan een betere leefomgeving ten goede te laten komen en de andere helft te willen opsouperen door meer te vliegen.

Misleiding

Die regeling is echt misleidend, omdat het leidt tot een exponentiële toename van het aantal vliegbewegingen, zo vertellen de burgers.

Rond Rotterdam Airport werd twee jaar geleden een participatietraject opgestart. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur moest het vliegveld daarmee op zoek naar draagvlak voor verdere groei. Al snel bleek dat slechts de wensen van de vliegindustrie werden meegenomen in dit traject en dat burgers volledig buitenspel werden gezet.

Dat leidde tot het uitsluiten van de grootste bewonersvereniging BTV, waarna ook officiële vertegenwoordigers van de Gemeente Rotterdam opstapten. In tal van gemeenteraden in de regio werd expliciet de wens uitgesproken de groei van het vliegveld te stoppen. Nu er totaal geen draagvlak blijkt te zijn, zijn de procesbegeleiders gestart met moddergooien richting de bewoners.

De vermoorde onschuld

Tegelijkertijd heeft de directie van het vliegveld zich in de media uitgelaten dat door de gemeenten gewenste krimpscenario’s niet zullen worden onderzocht en speelt directeur Ron Louwerse de vermoorde onschuld door voor te doen alsof hij niet weet waar de schoen wringt.

Het wekte alleen nog maar meer wrevel bij de bewoners in de regio. Er ontstond zelfs zoveel ophef dat minister Mark Harbers zich met de nepparticipatie aan het bemoeien is.

Ondertussen wordt steeds duidelijker dat het vliegverkeer in ons land helemaal niet meer kán groeien, omdat cruciale stikstofvergunningen ontbreken en niet verstrekt lijken te kunnen worden. De vliegvelden kampen met personeelstekorten en de klimaatopgave hangt als een zwaard van Damocles boven de branche bij gebrek aan mogelijkheden om de uitstoot op andere wijze te reduceren dan via krimp.

Publicatiedatum: 24 juni 2022