Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

TU-DelftTU-onderzoek genadeslag voor uitbreidingsplannen vliegveld Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

De vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport (BTV) ziet in het zojuist gepubliceerde rapport van de TU Delft inzake de groeiplannen van het vliegveld, de genadeslag voor deze plannen.

De BTV hoopt dat politici van de betrokken gemeenten en de provincie Zuid-Holland, inzien en uitdragen dat elke verdere groei van het beroerd gelegen RTHA hoogst ongewenst is.

Lees hier de integrale stukken.

2016: 13 juli - Second opinion TU Delft inzake MKBA RTHA

2016: 15 augustus - Notitie bew.vertegenwoordigers bij TU-Delft rapport inz. MKBA/RTHA

3.16: 24 augustus - Persbericht Second opinion MKBA/RTHA