Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

VlaardingenGemeente Vlaardingen spreekt zich uit tegen extra overlast RTHA

Getuige dit memo van het Vlaardingens college van B&W van eind 2016 aan de raad, heeft de gemeente Vlaardingen zich op het standpunt gesteld dat uitbreiding van het vliegveld geen nadelige gevolgen mag hebben voor de luchtkwaliteit, externe veiligheid en woningbouwplannen.

Vlaardingen constateert voorts dat de geluidscontouren (48 dB Lden contour) in alle (onderzochte groei) alternatieven tot over het grondgebied van de gemeente Vlaardingen komen. Ook als de luchthaven geen toestemming krijgt om te groeien.
De BTV heeft de betrokken wethouder geïnformeerd over het BTV standpunt over de uitbreidingsplannen van RTHA.

Lees de brief en bijlage hieronder:

2016-12-16-raadsmemo-Vlaardingen-01