Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Gebiedscommissie-logoBTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Overschie

BTV spreekt in bij Rotterdamse gebiedscommissie Overschie, die vervolgens zijn advies vaststelt. De BTV heeft op  20 februari 2017 ingesproken bij de Rotterdamse gebiedscommissie Overschie over de tekst van het concept advies van deze gebiedscommissie.

De gebiedscommissie brengt advies uit aan aan de wethouder resp. gemeenteraad van Rotterdam.

De BTV onderschreef de hoofdconclusies van dat concept advies:

  1. Er is geen draagvlak voor uitbreiding,
  2. tevens zijn maatregelen nodig om de overlast te verminderen.
  3. Ook de focus die de gebiedscommissie wil leggen bij een zakelijk profiel van de luchthaven, kon op steun van de BTV rekenen.

De BTV pleitte ervoor om bij uitplaatsing van de trauma- en politie heli de vrijkomende geluidsruimte voor een deel ten goede te laten komen aan de omwonenden, om te komen tot minder nachtvluchten en om het nachtregiem ’s avonds eerder te laten beginnen en in de weekenden langer dan nu te laten voortduren. Op deze punten steunde GroenLinks de BTV wel, maar alle overige leden niet: die laatste negeerden daarmee de meningen die op die punten tijdens de bewonersavonden in Overschie toch door velen waren geventileerd.

Genoemde gebiedscommissie volgde weer wel het advies van de BTV over het t.g.t. actief volgen van de aanvraag tot milieuvergunning voor o.a. het proefdraaien.

Naar verwachting zal het advies een dezer dagen definitief worden.

Lees hier de volledige tekst in PDF.

2017-02-20-BTV spreekt in bij Rotterdamse gebiedscommissie Overschie