Dossier "Luchthavenbesluit'

Rotterdam The Hague Airport dient over een 'Luchthaven Besluit' te beschikken. Deze wordt verstrekt door de minister van I&W.
De aanvraag hiertoe dient de betreffende luchthaven zelf te doen nadat tal van formele procedures zijn doorlopen. Helaas schort het in de uitvoering van de procedures en loopt de luchthaven jaren achter op schema.

Image

Zuid-HollandBTV Spreekt in bij Statencommissie Verkeer en Milieu (Zuid-Holland)

Presentatie BTV 5 april 2017 PZH Statencommissie Verkeer en Milieu.

Voorzitter van de Vereniging BTV-Rotterdam, dhr. Hubert van Breemen, sprak de Statencommissie Verkeer en Milieu in om de standpunten van de vereniging. Eén van de in het oog springende genoemde punten is het voorstel om niet te praten over groeiscenario's maar over krimp.

Lees hier de volledige tekst.
Hier een fotoimpressie van de presentatie

Prov-ZuidHolland-1 Prov-ZuidHolland-2 Prov-ZuidHolland-3