Zienswijze BTV op wijziging bestemmingsplan RTHA

In 2014 zijn twee procedures gestart die relevant zijn voor verdere groei van de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Naast de uitbreidingsprocedure om meer vliegtuigherrie te mogen maken is ook een procedure gestart voor de wijziging van het bestemmingsplan.

De wijziging van het bestemmingsplan heeft bijvoorbeeld betrekking op de terminal, het aantal opstelplaatsen voor vliegtuigen, uitbreiding van het aantal kantoren rondom de luchthaven de bouw van een nieuw hotel en een parkeergarage. De wijziging van het Bestemmingsplan staat procedureel welliswaar los van de MER betreffende de capaciteitsuitbreiding van het vliegverkeer op RTHA, alleen kunnen beide plannen - investeringstechnisch bezien - moeilijk los van elkaar worden bezien. De facto is er naar onze mening weldegelijk een samenhang tussen beide plannen. Derhalve heeft de BTV een formele zienswijze ingediend in reactie op de beoogde wijziging van het bestemmingsplan voor het luchthaventerrein van RTHA. Klik hier voor de zienswijze van de BTV op de wijziging van het bestemmingsplan RTHA.

De beoogde ruimtelijke ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt vallen onder de categorie ‘stedelijk ontwikkelingsproject’ uit het Besluit MER Een dergelijke ontwikkeling is conform Besluit MER nooit rechtstreeks projectmer-plichtig, hooguit mer- beoordelingsplichtig. De beoogde ontwikkelingen voldoen formeel niet aan de plandrempels (waardoor alleen sprake is van een vormvrije mer-beoordeling). Gelet op de onderlinge samenhang van procedures heeft de gemeente Rotterdam met RTHA afgesproken dat een mer-beoordelingsprocedure doorlopen zal worden.