Dossier Bestemmingsplan Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

(vergroten capaciteit & nevenactiviteiten RTHA)Dossier-MER-BESTEMMINGSplan

  

2020  
14-02-20 Aanzienlijk meer vluchten RTHA aan randen van de dag
2019  
20-02-19 Motie Groenlinks onderzoek andere invulling gronden RTHA
20-02-19 BTV spreekt in bij Provincie Zuid-Holland
2018  
14-08-18  Minister van Infrastructuur en Waterstaat beantwoord vragen van Tweede Kamer
20-07-18  Vragen in de tweede kamer rond MKBA rapportage van RTHA
21-03-18  RTHA door Raad van State teruggefloten
16-01-18  BTV stuurt persbericht n.a.v. herziene toekomstvisie RTHA
2017  
11-05-17   Reactie BTV op het concept advies van BRR  
11-04-17  Toename aantal vluchten bij uitplaatsing helicopters
21-02-17  BTV  Spreekt in bij Gebiedscommissie HiS (Hillegersberg/Schiebroek)
20-02-17  BTV Spreekt in bij Gebiedscommissie Schiebroek
   
2016  
13-12-16

Gemeente reageert op inspreektekst BTV

29-11-16

Inspreektekst BTV op hoorzitting inzake bestemmingsplannen RTHA

20-7-16

Reactie Vereniging BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA

20-1-16   

Zienswijze Gemeente Lansingerland op ontwerp bestemmingsplannen“Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

20-1-16

Zienswijze Gemeente Schiedam ontwerp bestemmingsplan "Rotterdam The Hague Airport" (RTHA)

16-1-16

Zienswijze Vereniging BTV op ontwerp bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA"

   
2015     
17-8-15 Advies aan bevoegd gezag door commissie MER (excl. Ingediende zienswijzen)
2015 Advies aan bevoegd gezag o.b.v. Ingediende zienswijze (nog niet online aangetroffen)
04-2015 Advies: "geen tram naar Rotterdam The Hague Aiport".
05-8-15 Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”
   
2014  
15-7-14 Reactie BTV op Masterplan RTHA
30-4-14 Reactie BTV op BW voorstel wijziging bestemmingsplannen RTHA 
30-4-14 Reactie BTV (ingediende zienswijze) op nRD wijziging Bestemmingsplan
15-4-14 Bijlage nRD: Masterplan RTHA t/m 2023 (opgesteld april 2013; gepubliceerd april 2014)
26-3-14 Publicatie bevoegd gezag start MER-procedure
   
2013  
apr-13 Notitie Reikwijdte en Detailniveau (nRD) wijziging Bestemmingsplan